Arvsfördelning - Laglott

2017-04-06 i Laglott
FRÅGA
Om en person ( en i släkten dör) och efterlämnar kvarlåtenskap som uppgår till 1 600 000 kr. Och när man ska fördela arvet dyker upp en person som hävdar att hon är den avlidnes biologiska dotter och vill få ta del av arvet och det även sedermera visar sig vara sant och att den avlidne personen har hållit detta barn hemligt under alla år. Har dottern då rätt till arv? Även om den avlidne innan sin död upprättade ett testamente där det framgår att kvarlåtenskapen ska fördelas i tre lika delar, mellan hennes föräldrar och hennes syster. Och de påstår att den dottern som den avlidne personen hållit hemlig ej har rätt till något arv eftersom hon ej nämns i testamentet. Har dottern emellertid rätt till arv? Och vad måste hon isf göra för att få ut ngt arv? Eftersom dottern ändå är hennes / den avlidnes dotter.
SVAR

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om arvsfördelning återfinns i Ärvdabalken (1958:637)

När en person avlider skall dess kvarlåtenskap fördelas. Om inget testamente har upprättats fördelas kvarlåtenskapen enligt den legala arvsordningen, 2 kap ÄB.

För att rubba den legala arvsordningen kan man skriva ett testamente där man kan bestämma hur kvarlåtenskapen skall fördelas. Föräldrars barn (bröstarvingar) har dock alltid rätt laglott vilket uppgår till halva arvslotten, se (här). Laglottsrätten tillkommer endast bröstarvingar. Andra arvingar kan göras helt arvlösa genom testamente.

I ditt fall spelar det ingen roll om det biologiska barnet har hållits hemlig under alla år och inte heller på grund av att det finns ett testamente. En bröstarvinge har fortfarande rätt till sin laglott.

Det dottern måste göra för att få del av arvet är att påkalla jämkning av testamentet, se (här). Hon har rätt att få ut sin laglott, som är hälften av arvslotten, det vill säga 1 600 000/2=800 000. Det resterande beloppet kommer enligt testamentet att delas i tre lika delar mellan hennes syster och föräldrar. Ett krav om jämkning måste framställas inom sex månader, annars blir testamentet gällande.

Hoppas du fick svar på din fråga. Återkom gärna vid eventuella funderingar.

Vänligen,

Robert Green
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?