Arvsfördelning i testamente, laglott

2015-09-11 i Laglott
FRÅGA
Jag har en fråga ang testamente och arvsrätt. Min mamma har nämligen två syskon som hon inte umgås med. De har gemensamma föräldrar där modern gått bort. Nu är det så att fadern skrivit i sitt testamente att han önskar att min mamma ska få hälften av hans pengar. Och sedan ska de alla tre få dela på resterande hälft. Är detta möjligt? Eller kan hennes syskon bestrida detta?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt Ärvdabalken 2 kap 1 § så ingår bröstarvingar i första arvsklassen och "taga lika lott". I ditt fall är det tre bröstarvingar såvida din mammas far inte skriver testamente tillfaller hela arvet din mamma och hennes syskon. De får då dela lika på arvet, vilket innebär att de ärver 1/3 vardera av sin fars tillgångar. Observera att det gäller faderns tillgångar, det kan finnas ett efterarv efter modern som ger en annan fördelning men det lämnar jag därhän i det här svaret. Arvslotten för var och en av syskonen är alltså 1/3 av kvarlåtenskapen.

Nu vill istället fadern genom testamente att din mamma ska få först 50% av hans totala kvarlåtenskap, och att den andra hälften ska delas lika mellan de tre syskonen. Som bröstarvinge har man rätt till sin sk laglott, som är hälften av arvslotten, det framgår av ärvdabalken 7 kap 1 §. I det fall du beskriver är laglotten alltså hälften av 1/3, dvs 1/6. Ett testamente som kränker laglotten kan jämkas om bröstarvinge begär det (7 kap 3 §), här är det viktigt att komma ihåg att man som bröstarvinge som fått sin laglott kränks måste begära jämkning, det är inget som sker automatiskt.

Om vi då återgår till ditt fall så är arvslotten 1/3 och laglotten 1/6 per syskon. Testamentet ger en fördelning på 1/2 till din mamma, och sedan 1/3 till av den andra halvan. Ett annat sätt att uttrycka det är att skriva att de två andra barnen förutom din mamma bara ska få ut sin laglott och din mamma ska få resterande del av kvarlåtenskapen. Det innebär en fördelning som till de övriga syskonen lämnar just precis laglotten kvar, och således är det inga problem och fullt möjligt. De syskonen som får enbart sin laglott kan heller inte protestera mot själva fördelningen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (770)
2020-10-18 Hur långt sträcker sig rätten till laglott?
2020-10-14 Hur gör man för att begära ut sin laglott?
2020-10-07 Kan en förälder göra sin avlidna sons barn arvlösa?
2020-10-01 Kan min mamma ge bort egendom utan att jag får skydd för min laglott?

Alla besvarade frågor (85211)