FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEnskild egendom06/11/2016

Arvsfördelning av enskild egendom

Hej!

Har en fråga. Jag är gift. Vi bor i ett hus som min man äger (har äktenskaps förord). Min man har två barn sen ett tidigare förhållande. Vi har ett gemensamt barn. Om min man avlider, hur blir det med huset då??

Mvh Linda

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna gällande din fråga hittar du i Ärvdabalken (ÄB) (här) samt Äktenskapsbalken (ÄktB) (här).

Bodelning

När en make dör ska en bodelning förrättas innan arvsfördelningen sker. Detta framkommer av ÄB 23:1 (här) och ÄktB 9:1 (här). I bodelningen kommer ert giftorättsgods att fördelas lika mellan er (ÄktB 11:3 här). Giftorättsgods är er gemensamma egendom som inte är undantagen som enskild egendom (ÄktB 7:1 här). En uppräkning på vad som utgör enskild egendom hittar du i ÄktB 7:2 (här). Av punkt 1 i nämnda paragraf framkommer att egendom blir enskild genom äktenskapsförord.

Eftersom huset blivit enskild till följd av äktenskapsförordet kommer huset att undantas en bodelning. Hela husets värde kommer därmed att ingå i din makes kvarlåtenskap tillsammans med den egendom han tillskiftas efter en bodelning. Det är kvarlåtenskapen som sedan fördelas på hans arvingar.

Arvsfördelning

Enligt ÄB 2:1 (här) ärver den avlidnes avkomlingar först. Dessa får rätt till lika lott, vilket framkommer av paragrafens andra stycke. Eftersom din make har tre barn kommer varje barn därmed att få rätt till 1/3 av din mans kvarlåtenskap, där hela husets värde ingår.

Gemensamma barns efterarvsrätt

Ert gemensamma barn kommer dock inte få ta ut sitt arv förrän du har avlidit. Enligt ÄB 3:1 (här) tillfaller den avlidne makens kvarlåtenskap den efterlevande maken vid hans död. Med andra ord får du rätt till 1/3 av din makes arv med fri förfoganderätt.

Vid din makes död kommer barnet sedan att ha rätt till en kvotdel av ditt arv som utgör dennes efterarv från din make. Efterarvsrätten motsvarar den andel som den efterlevande makens arv utgjorde i relation till dennes totala förmögenhet vid första makens död. Följande formel beräknar kvoten:

Makes arv / (makes arv + egendom efter bodelning) = kvot

"Makes arv":
-Makes arv med fri förfoganderätt från det första dödsfallet - hur mycket ärvde efterlevande make?

"Egendom efter bodelning":
-Bodelningslotten vid bodelning
-Efterlevandes egendom
-Personliga rättigheter

Särkullsbarns rätt till arv

Din makes barn från det tidigare äktenskapet har dock rätt att få ut sin arvslott direkt, dvs. 2/3 av värdet av din makes kvarlåtenskap. Detta framkommer av ÄB 3:1. Barnen kan dock få rätt till efterarv istället, liksom ert gemensamma barn, om de avstår från arvet till förmån för dig som efterlevande make. Detta framkommer av ÄB 3:9 (här).

__________________________________________________________________________________________

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler frågor eller behöver du hjälp med till exempel upprättande av testamente är du varmt välkommen tillbaka till Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?