Arvsfördelning av enskild egendom

2016-06-08 i Enskild egendom
FRÅGA
Min syster är gift för andra gången och har barn i ett tidigare äktenskap. Jag och min syster har nu fått ärva en fastighet som enskild egendom och undrar vem som ärver min syster om hon går bort före sin man?Jag är orolig för att hennes man i så fall har någon arvsrätt i fastigheten jag och systern ärvde?
SVAR

Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!

Enligt ärvdabalken är din systers man berättigat till hennes arv. Men då ingår bara det som är gemensamt giftorättsgods och inte enskild egendom.

Vid en bodelning kommer giftorättsgodset delas upp mellan din syster och hennes man, 9 kap. 1 äktenskapsbalken. Giftorättsgodset är all egendom utom det som är enskild egendom, 7 kap. 1 § äktenskapsbalken. Egendom kan göras enskild bland annat genom att en make har erhållit egendomen genom testamente med villkor om enskild egendom eller genom att en make har ärvt egendom som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda, 7 kap. 2 § äktenskapsbalken, vilket gäller i ert fall. Hälften av giftorättsgodset samt den enskilda egendomen kommer sedan att utgöra arvet efter din syster. Vilket tillfaller hennes barn.

Din systers barn är bröstarvingar och har rätt till lika stor arvslott, 2 kap. 1 § ärvdabalken. Din systers man har rätt till deras gemensamma barns laglott med fri förfoganderätt, 3 kap. 1 § ärvdabalken. Barn från tidigare äktenskap har rätt att få ut sin arvslott direkt. Alltså skulle din systers del i fastigheten tillfalla hennes barn. Om du vill försäkra dig om att du ska ärva fastigheten borde ni upprätta ett testamente om att du ska ärva den efter henne som fortsatt enskild egendom, enligt bestämmelserna i 10 kap. ärvdabalken

Som dödsbodelägare har du rätt att klandra bouppteckningen till tingsrätten inom 4 veckor om du inte anser att den är gjord på rätt sätt. Du kan också vända dig till den som förrättar bouppteckningen och meddela att du anser den vara fel. Som dödsbodelägare skulle du även bli kallad till bouppteckningsförättelsen.

Hoppas att du fick svar din fråga! Om du skulle vilja veta mer är du välkommen att vända dig till några av våra betaltjänster!

Vänlig hälsningar,

Greta Apelman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (406)
2021-05-23 Avtal om enskild egendoms giltighet gentemot särskullsbarn
2021-04-30 Kan jag skydda barnens arv från dennes partner?
2021-04-29 Vad räknas som giftorättsgods respektive enskild egendom?
2021-04-26 Kan makar göra egendom till enskild egendom genom villkor i gåvobrev?

Alla besvarade frågor (93068)