Arvsfördelning

FRÅGA
Hej, Jag har en fundering enligt följande. Vi ska göra ett arvsskifte efter min far, boupptäkningen är klar. Min fråga är enligt följande: Min far har totalt 4 barn varav två är särkullbarn. Nu när arvsskiftet ska göras så undrar vi hur uppdelningen ska vara. Det finns inte något testamente. Blir det 50% till makan och 25% vardera till särkullebarnen eller blir det 75% till makan och 12,5% vardera till de två särkullebarnen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna om arv finner du i ärvdabalken (ÄB). Arvsberättigade enligt denna lag är i första hand arvlåtarens barn enligt 2 kap. 1 § ÄB. Av denna bestämmelse framgår det även att alla barn ärver lika mycket. I ert fall innebär detta att vardera barn ärver en fjärdedel, 25 %, av er fars kvarlåtenskap.

Om makan är mor till något av barnen, dvs. barnet är parets gemensamma barn, ärver makan detta barns del med fri förfoganderätt enligt 3 kap. 1 § ÄB. Barnet blir då efterarvinge enligt 3 kap. 2 § ÄB. Särkullbarn har däremot rätt att att få ut sitt arv direkt enligt 3 kap. 1 § ÄB.

Sammanfattningsvis gäller det att i de fall att två av barnen är gemensamma barn till makan och er far ärver makan 50 % av kvarlåtenskapen, 25 % + 25 %, med fri förfoganderätt och de två särkullbarnen ärver 25 % vardera.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Azra Huzejrovic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (836)
2020-08-03 Har jag rätt till hälften av min frus arv?
2020-08-03 Kan Kronofogden utmäta arv?
2020-07-31 tvångsförsäljning av bostadsrätt från dödsbo
2020-07-30 Arvsrätt mellan särbos

Alla besvarade frågor (82656)