Arvsfördelning

2015-03-28 i Efterarv
FRÅGA
Hej,min far är död och då upprättades en bouppteckning där boets tillgångar uppgick till ca 1 miljon. Min mor avstod 70 000:- till mig som är deras gemensamma barn. Vad händer med tillgångarna när min mor inte finns längre? Hur blir arvsfördelningen mellan mig och min halvbror (vi har samma mor men inte samma far). Min mor har skrivit ett testamente angående sin kvarlåtenskap att den ska fördelas enligt lag.
SVAR

Hej och tack för din fråga,

När en person som är gift avlider skall normalt först en bodelning göras och därefter arvskifte enligt 23:1 ÄB(Ärvdabalken). Den avlidnes kvarlåtenskap skall därefter då bröstarvingar finns, fördelas mellan bröstarvingarna och de skall ta lika lott enligt 2:1 ÄB. Om den avlidne var gift skall den efterlevande maken ärva kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt framför de gemensamma barnen enligt 3:1 ÄB. Ett gemensamt barn måste alltså vänta på sitt arv efter ena föräldern tills även den andra föräldern avlidit.

När din mor avlider skall du därför först ha ut resterande av ditt farsarv ur din moders kvarlåtenskap som du inte redan erhållit, enligt 3:2 ÄB. Du skall då utfå en kvotdel av din mors kvarlåtenskap som bestäms av hur mycket hon fick i arv med fri förfoganderätt från sin man/din far och då minskas med vad du redan utfått.

Av frågan framgår ej om din mor gått i nytt gifte eller blivit sambo, varför jag förutsätter att bodelning ej sker vid din moders död. Vid arvsskiftet skall då enligt testamentet kvarlåtenskapen fördelas enligt lag. Din mors kvarlåtenskap (minskat med vad du skall utfå från ditt farsarv) skall därför enligt 2:1 ÄB fördelas mellan din mors bröstarvingar där alla skall ta lika lott.

Ärvdabalken hittar du här: ärvdabalken.

Vänligen

Hanna Skoglund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (689)
2020-07-06 Gåvor i strid med rätt till efterarv
2020-07-03 Rättigheter när ens gifta syster dör?
2020-07-01 När får gemensamma barn ut deras arv efter en avliden förälder?
2020-06-30 Hur ska huset fördelas?

Alla besvarade frågor (81796)