Arvsavstående förskott på arv?

Min far avstod arvet fran sin far till foreman for mig och mina syskon. Raknas detta som forskott pa arv?

Det finns inget gavobrev.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som förskott på arv ska räknas sådant som din far under sin livstid har gett er sina barn, om inte annat har föreskrivits i till exempel ett testamente eller gåvobrev, eller om det med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett att det givna inte ska anses utgöra förskott på arv (6 kap 1 § ärvdabalken).

Frågan om ett avstående av arv är att betrakta som att ge sina barn någonting har varit ganska omstridd. För att en gåva ska föreligga måste tre kriterier vara uppfyllda: (1) Gåvan ska vara frivillig, (2) det ska finnas en avsikt att det ska vara just en gåva (gåvoavsikt) och (3) det ska ske en förmögenhetsöverföring. Det går knappast att i samtliga fall schablonmässigt betrakta avstående av arv som en gåva, utan avståendet får i många fall sägas sakna ett eller flera av förutsättningarna för att utgöra en gåva.

I denna förvissa ganska gamla artikel kan du läsa en mer utförlig analys om problematiken: https://svjt.se/svjt/1998/639

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”