Arvsavstående förskott på arv?

2019-07-16 i Förskott på arv
FRÅGA
Min far avstod arvet fran sin far till foreman for mig och mina syskon. Raknas detta som forskott pa arv? Det finns inget gavobrev.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som förskott på arv ska räknas sådant som din far under sin livstid har gett er sina barn, om inte annat har föreskrivits i till exempel ett testamente eller gåvobrev, eller om det med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett att det givna inte ska anses utgöra förskott på arv (6 kap 1 § ärvdabalken).

Frågan om ett avstående av arv är att betrakta som att ge sina barn någonting har varit ganska omstridd. För att en gåva ska föreligga måste tre kriterier vara uppfyllda: (1) Gåvan ska vara frivillig, (2) det ska finnas en avsikt att det ska vara just en gåva (gåvoavsikt) och (3) det ska ske en förmögenhetsöverföring. Det går knappast att i samtliga fall schablonmässigt betrakta avstående av arv som en gåva, utan avståendet får i många fall sägas sakna ett eller flera av förutsättningarna för att utgöra en gåva.

I denna förvissa ganska gamla artikel kan du läsa en mer utförlig analys om problematiken: https://svjt.se/svjt/1998/639

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1111)
2020-06-22 Kan man ge gåvor till bröstarvinge utan att det räknas som förskott på arv?
2020-06-21 Kan gåva ges till barn utan att det påverkar bouppteckningen i framtiden?
2020-06-21 Får mina föräldrar sälja sin fastighet till mitt syskon?
2020-06-17 Värdering av förskott på arv - fast egendom

Alla besvarade frågor (81857)