Ärvs laglotten med fri förfoganderätt eller full äganderätt?

2021-04-23 i Laglott
FRÅGA
Ett barn har som huvudregel rätt att få ut 100 % av den avlidne föräldern, detta kallas arvslotten. Om den avlidne föräldern med ett testamente skänker bort delar eller allt av sitt arv så kan barnet begära laglotten. Laglotten är hälften av det barnet skulle fått utan ett testamente, således 50 %.Ärvs laglotten med fri förfoganderätt eller full äganderätt?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om testamente

Exakt som du skriver så kan en arvlåtare genom ett testamente, ensidigt åsidosätta den legala arvsordningen. Kvarlåtenskapen kommer då att fördelas i enlighet med testators vilja, såsom den kommit till uttryck i testamentet. Huvudregeln är att testators vilja, ska följas och respekteras i möjligaste mån, 11 kap 1 § ärvdabalken (1958:637) (ÄB).

Som du också skriver har en bröstarvinge rätt att begära laglotten om testatorn testamenterat bort sitt arv till någon/några andra. Laglotten är hälften av arvslotten, 7 kap 1 § ÄB. För att få ut laglotten måste bröstarvingen begära jämkning av testamentet, 7 kap 3 § ÄB.

Fri förfoganderätt eller full äganderätt?

Skillnaden mellan fri förfoganderätt och full äganderätt är att om man ärver något med fri förfoganderätt får man inte testamentera bort denna egendom. I det scenario som du beskriver, tolkar jag det som att det i testamentet inte står någonting om bröstarvinges rätt till ev. arv/laglott. I det fallet att bröstarvinge då jämkar ett testamente, får denne full äganderätt till laglotten.

Det kan ju dock vara så att den efterlevande maken är testamentstagaren. Om då bröstarvingen är makarnas gemensamma barn innebär bröstarvinges jämkning av laglotten inte att denne får ut laglotten direkt utan isåfall får barnet rätt till efterarv efter den efterlevande makens/förälderns död istället. Den efterlevande maken ärver då bröstarvinges laglott med fri förfoganderätt. Efterarvet som bröstarvingen senare får vid den förälders död, ärvs med full äganderätt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Mvh

Victoria Ström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (866)
2021-10-15 Kan biologiska barn göras arvlösa?
2021-10-15 Förstärkta laglottsskyddet vid gåva
2021-10-14 Fördelning av arv - orubbat bo och laglott
2021-10-08 Laglott för särkullbarn

Alla besvarade frågor (96466)