Arvs- eller gåvoskatt på svensk fastighet om man bor i England

FRÅGA
Jag bor I England Har bott i 30 ar sa ar Klassad domicile. Om jag far en fastighet i gava eller arver den maste jag da betala arvsskatt i England
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline och jag ber redan nu om ursäkt för ett ganska långt svar som tyvärr inte kan ge dig ett definitivt svar men förhoppningsvis viss vägledning.

Allmänt:
Jag antar att det är en svensk fastighet du syftar på eftersom du ställer din fråga till oss. Den här typen av skatt regleras i Inkomstskattelagen (förkortas IL). Enligt svensk rätt betalar man egentligen skatt på alla typer av värdeökningar. Om du köper en fastighet för 100 000 kr och sen säljer den för 200 000 skall du alltså skatta för den värdeökningen på 100 000 kr som skett under tiden då du ägt fastigheten.

Gåvoskatt eller arvsskatt i Sverige?
I Svensk rätt har arvs- och gåvoskatten försvunnit helt. Eventuellt kan gåvogivaren bli skyldig att betala viss skatt om gåvan innehåller både gåva och köp. Ett exempel på detta är om jag ger dig aktier värda 10 000 kr i utbyte mot att du betalar mig 5 000 kr. (Du har ju då fått vissa aktier och betalat för vissa). Du som tar emot aktierna behöver dock inte betala skatt vid det tillfället alls. Huruvida ni väljer att se det som skatt eller gåva spelar alltså ingen roll i svensk rätt.
I Engelsk rätt verkar det som att en arvsskatt tas ut på belopp testamenterat till annan än make/maka, samt att gåva från en person som dör inom sju år beskattas till viss del som någon slags förtidsarvsskatt. Detta är dock något du bör kolla upp med någon som bättre känner till engelsk skatterätt.

Betyder det att skatten försvinner helt i Sverige?
När det gäller just fastigheter i Sverige så spelar det faktiskt ingen roll att du bott i England 30 år. Svenska fastigheter är såpass anknytna till Sverige att man alltid skattar i Sverige. Det framgår av den långa IL 3:18 1 stycket 10 punkten.
I svensk rätt fungerar det som så att du när du tar emot en gåva även kan överta en latent skatteskuld som finns inbakad i gåvan. Detta framgår av IL 44:21 (Tyvärr verkar just denna paragraf ha blivit inbakad i 44:20 på sidan jag länkar...)
Det kanske låter lite konstigt men jag kan illustrera det med ett exempel:
Föreställ dig att jag köper en fastighet för 100 000 kr. När den ökat i värde till 200 000 kr ger jag den till dig i gåva. När du tio år senare säljer fastigheten så är den värd 300 000 kr. Om jag istället sålt fastigheten till dig så hade jag fått betala skatt på en värdeökning på 100 000 kr, men i och med gåvan så tar istället du över den skulden. Man beräknar det alltså som att du köpt fastigheten för det som jag köpte den för (100 000 kr) och därför ska betala fastighetsskatt beräknad på beloppet 200 000 kr.

Du kommer alltså behöva betala skatt på fastigheten först då du själv säljer den vidare. Ger du bort den behöver du aldrig betala skatt.

Mitt råd:
Inkomstskatt skiljer sig ganska rejält mellan EU-länderna och eftersom England nu är på väg att gå ur EU är jag tyvärr väldigt osäker på vad som gäller. Det svenska skatteverket gör dock ingen skillnad på om det är arv eller gåva, det blir samma kostnad när du säljer fastigheten oavsett.
Det brittiska skatteverket verkar dock göra viss skillnad och som jag ser det verkar gåva mer fördelaktigt. Jag rekommenderar dig dock starkt att dubbelkolla detta med någon som är bättre insatt i engelsk skatterätt så att inte jag av misstag lurar dig så att du får betala mer än nödvändigt.

Behöver du vidare hjälp med den svenska skatterätten så är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. Lind
Fick du svar på din fråga?