Arvinges ansvar för arvlåtarens skulder

Hej!

I november 2013 gick min far B bort. Han efterlämnade sig bla ett hus som år 2012 hade ett taxeringsvärde på 660 000 kr. Till detta hus hade B ett bolån på 500 000 kr. För nån vecka sedan så blev det klart att jag som hans ända barn ''ärver huset'' genom att ta över bolånet på 500 000kr.

Idag dök det upp ett brev ifrån SEB banken att dödsboet har en skuld på 20000kr till dem. Dessa pengar menar de finns ingen annanstans som tillgångar än i Bs hus, de föreslår att jag eventuellt säljer av detta hus. Kan jag göra det med tanke på att jag nyss ''ärvt'' huset??

Kan jag på något sett dra mig ur att jag ärvt huset? Jag känner mig lurad av banken som pressade mig lite att ta över huset...

Evigt tacksam för ett svar

Lawline svarar

Hej!

Att en avlidens arvingar ska ärva förutsätter att det finns täckning för de skulder som den avlidne hade.  Arvingarna ärver således endast det nettovärde som finns. Skulderna täcks vanligtvis genom att betalas med den avlidnes tillgångar, men arvinge kan också överta betalningsansvaret för en skuld, vilket är vanligt t.ex. om arvinge vill överta den avlidnes belånade fastigheten. Istället för att sälja fastigheten för att ha råd att betala lånet så kan då arvingen överta fastigheten mot att hen övertar betalningsansvaret för lånet, om banken godtar det, så som skett med det bolån du omnämner.

I ditt fall så går SEB:s rätt till betalning före din rätt till arv. Då du redan ärvt din far utan att betala skulden blir det då du som blir betalningsskyldig, för det fall att din far hade mer tillgångar än skulder. Endast sett till de omnämnda skulderna och fastighetens värde så borde så vara fallet. Då fastigheter oftast säljs över sitt taxeringsvärde och skulderna tillsammans är 700 000 kronor är det troligt att din fars tillgångar räcker för att täcka skulderna. Om du vill behålla huset måste du därför betala skulden till SEB. Ett annat alternativ är att prata med SEB och höra om de går med på att du övertar betalningsansvaret för skulden, vilket innebär att du skulle slippa sälja huset. Det kräver dock att SEB samtycker till att du övertar betalningsansvaret. Om SEB inte låter dig överta betalningsansvaret och du inte har råd att ur egen ficka betala skulden så blir enda utvägen att sälja huset. SEB har därför rätt i att säga att du kan bli tvungen att sälja huset för att ha råd att betala skulden till dem.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning