Arvinge köpte bostadsrätt med arvlåtarens hjälp, är det ett förskott på arv och ska även värdeökningen betalas tillbaka?

Vi är flera bröstarvingar vars arvlåtare har lånat ut 1 Mkr till ena barnet. Avtal om lån finns och betalning av ränta sker månadsvis. Lånet användes till köp av bostadsrätt vars värdeökning överstiger lånebeloppet väsentligt. Nu ska lånet betalas tillbaka i sin helhet därför att alla barnen ska få förskott på arv. Barnen som inte lånade vill också att värdeökningen ska ingå i deras del av förskott på arv. Stämmer det att värdeökningen ingår i ett gemensamt arv? Om inte, i vilken paragraf står det?

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt 6 kap. 3 § ärvdabalken (ÄB) ska avräkning av förskott ske efter egendomens värde vid mottagandet (1 Mkr), såvida inte annat bör gälla på grund av omständigheterna. Jag ser inga omständigheter som föranleder annan bedömning av värdet på förskottet. Lån är däremot ingen gåva, som förskott på arv avser, utan får helt enkelt betraktas som ett lån och ska betalas tillbaka till dödsboet enligt lånevillkoren (se rekvisitet 'gett' i 6 kap. 1 § första stycket första meningen ÄB). Oavsett hur överföringen betecknas ska arvlåtaren inte betala tillbaka värdeökningen på bostadsrätten, om inget annat har angetts i låneavtalet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”