Arvinge köpte bostadsrätt med arvlåtarens hjälp, är det ett förskott på arv och ska även värdeökningen betalas tillbaka?

2017-11-09 i Förskott på arv
FRÅGA
Vi är flera bröstarvingar vars arvlåtare har lånat ut 1 Mkr till ena barnet. Avtal om lån finns och betalning av ränta sker månadsvis. Lånet användes till köp av bostadsrätt vars värdeökning överstiger lånebeloppet väsentligt. Nu ska lånet betalas tillbaka i sin helhet därför att alla barnen ska få förskott på arv. Barnen som inte lånade vill också att värdeökningen ska ingå i deras del av förskott på arv. Stämmer det att värdeökningen ingår i ett gemensamt arv? Om inte, i vilken paragraf står det?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt 6 kap. 3 § ärvdabalken (ÄB) ska avräkning av förskott ske efter egendomens värde vid mottagandet (1 Mkr), såvida inte annat bör gälla på grund av omständigheterna. Jag ser inga omständigheter som föranleder annan bedömning av värdet på förskottet. Lån är däremot ingen gåva, som förskott på arv avser, utan får helt enkelt betraktas som ett lån och ska betalas tillbaka till dödsboet enligt lånevillkoren (se rekvisitet 'gett' i 6 kap. 1 § första stycket första meningen ÄB). Oavsett hur överföringen betecknas ska arvlåtaren inte betala tillbaka värdeökningen på bostadsrätten, om inget annat har angetts i låneavtalet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1265)
2021-09-18 Vad händer med framtida arv när två av tre barn får en gåva?
2021-09-18 Försäljning till underpris - förskott på arv?
2021-09-14 Den ena av tre syskon vill ta över den gemensamma moderns hus, hur går detta till på bästa sätt?
2021-09-11 Förskott på arv till syskon

Alla besvarade frågor (95696)