Arvinge äger redan 50% av fast egendom, får hen förtur att köpa ut de andra arvingarna?

Hej. Jag äger 50% av en fastighet min mor äger 50% vi är 3 syskon vid ett arv , har jag rätt att lösa ut mina syskon eftersom jag redan äger 50%? Kan det bli krångligt?

Huset är även uthyrt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Bodelning och arvskifte

Efter att en person har avlidit ska dödsboet först göra en bouppteckning, betala alla skulder och därefter skifta boet – vilket kallas arvskifte.

Under bouppteckningen antecknas den avlidnes tillgångar och skulder såsom de var vid dödsfallet, 20 kap 4 § Ärvdabalk (1958:637), ÄB, se https://lagen.nu/1958:637. Efter att bouppteckningen är gjord ska alla skulderna i dödsboet betalas och de tillgångarna som vid det tillfället är kvar kommer att ingå i arvskiftet, jämför 23 kap 2 §, ÄB, där det ska uppges om någon av dödsbodelägarna motsätter sig att boet skiftas, då får boet inte skiftas innan alla skulder är betalda. Anledningen är helt enkelt att dödsboet kan kräva tillbaka egendom som är skiftad om en borgenär begär betalning av skulden, så kallad återgång.

Det är genom arvskiftet och arvskifteshandlingen som egendomen från dödsboet omvandlas till en konkret rätt till det enskilda egendomssubjektet, det vill säga det är då dödsbodelägarna får laglig äganderätt till arvegodset.

Arvingarnas ansvar vid er mors dödsfall

I egenskap av din mors barn är du och dina syskon i den första arvsklassen enligt svensk lag och kommer alltså att ärva er mor, om någon av er inte längre skulle vara i livet kommer det att vara era barn som ärver i ert ställe, 2 kap 1 § ÄB.

När din mor dör går det ekonomiska ansvaret över på dödsboet, vilket är en juridisk person som ska förvaltas av dödsbodelägarna. Dödsbodelägarna är du, dina syskon och eventuella universella testamentstagare, 18 kap 1 § ÄB. Det är ni som tillsammans företräder boet, delar och skiftar det.

Det är först när det är dags för arvskifte som ni kommer att dela upp den kvarvarande egendomen efter er mor, eftersom det är först då bodelningen är klar och alla skulder till dödsboet är betalda. Ni ska här i egenskap av dödsbodelägare dela upp egendomen mellan er i enlighet med testamente (om det finns) och lag.

Fastigheten

I lagen stadgas det att det som "ej lämpligen kan delas" inte heller bör delas på, vilket syftar på just fastigheter. Med det sagt så är det så att i många fall kan försäljning anses vara en lättare och smidigare lösning än samägande, 23 kap 3 § ÄB. Många gånger används både lottdragning och auktion mellan dödsbodelägarna vid den faktiska uppdelningen av egendomen. Det är ni som dödsbodelägare som ska komma överens, så äger du redan 50% av fastigheten så borde det blir smidigast rent praktiskt att du köper ut de andra, men det finns ingen lagstadgad förtur för din del baserad på att du redan äger 50%.

Skiftesman

Kommer ni inte överens kan ni ansöka hos tingsrätten om att de ska förordna en skiftesman som hjälper er att skifta boet, 23 kap 5 §, ÄB. Hen har då rätt att få ersättning ur dödsboet, 17 kap 7 § Äktenskapsbalk (1987:230), se https://lagen.nu/1987:230.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis är det rent praktiskt enklast om du köper ut dina andra syskon ur fastigheten vid arvskiftet, men det föreligger ingen lagstadgat förtur att du ska få göra det baserat på att du redan äger 50% i fastigheten eftersom ni alla har lika mycket rätt i resterande 50% av fastigheten. Då ni alla kommer att vara delägare i fastigheten krävs det samtiligas samtycke för en försäljning av fastigheten, 2 § Lag (1904:48) om samäganderätt, se https://lagen.nu/1904:48_s.1.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia WigströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000