FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBröstarvinge28/06/2022

Arvingars tillgång till en hyresrätt vid dödsfall

Hej! Min väns syster har bott i samma hushåll i en hyreslägenhet med deras gemensamma pappa (pappan stod på kontraktet). Min vän är bosatt på en annan adress. Nu har pappan gått bort och systern vägrar släppa in min vän i hyreslägenheten där det finns dödsbotillgångar. Vad gäller här? Har min vän rätt att ta sig in i lägenheten trots att hennes syster som bor där inte tillåter det? Har min vän rätt att bosätta sig i /folkbokföra sig i lägenheten tillfälligt för att få tillgång till dödsboets tillgångar? Tack för svar!

Lawline svarar

  

Hej, 

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Så som jag uppfattar din fråga, är att din vän har flyttat från den gemensamma bostaden innan hens fars bortgång, medan hens syster har bott kvar och att din vän är förhindrad från att få tillgång till dödsbotillgångar i lägenheten. 

Vad gäller vid bodelning?

Till att börja med som bröstarvinge har man en rättighet att få ut sin laglott ur bodelningen. I det fall din väns syster undanhåller gods som är din väns, kan hen vända sig till kronofogdemyndigheten (KFM) för en begäran om särskild handräckning (se 4 § Lag om betalningsföreläggande och handräckning). 

Vem har rätt till hyresrätten? 

När det gäller hyresrätten, talar hyreslagen om att en hyresgäst får överlåta en hyresrätt till en närstående som varaktigt sammanbor med hyresgästen. Förutsatt att hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Tillståndet ska lämnas, om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen (12:34 Jordabalken). Bestämmelsen är även tillämplig vid dödsfall, förutsatt att dödsboet vill överlämna hyresrätten till den närstående ( se 12:34 andra stycket Jordabalken). Kriteriet för sammanboende torde anses uppfyllt om sammanboendet har normalt varat i 3 år (se Cederstierna, Jordabalk (1970:994) 12:34 Jordabalk, Karnov. 2022-06-28 (JUNO)). Men kortare tid har godtagits i praxis. När det gäller om ”hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen”, är kriteriet lågt ställt, där hänsyn tas till hyresgästens vilja och förmåga att fullgöra hyresavtalet samt personliga kvalifikationer (se RBD 6:87). 

Vad kan din vän göra? 

Då det verkar som att din vän inte har sammanbott med hens far innan bortgången, uppfyller hon sannolikt inte kriteriet för övertagande av hyresrätten. Däremot låter det som att hennes syster gör det, och i så fall skulle din vän kunna begå olaga intrång och dömas för hemfridsbrott om hen utan lov tränger in i bostaden (4:6 Brottsbalken). Istället är min rekommendation att hon vänder sig till KFM för särskild handräckning. Om din väns syster bestrider KFM:s begäran, kan hon vända sig till tingsrätten med en stämningsansökan. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline

Vänliga hälsningar, 

David AlmRådgivare