Arvingars beslutanderätt av dödsbo

Vi behöver luktsanera i ett dödsbo. Har vi som är arvingar rätt att kasta ut tex en säng och bokhylla för detta ändamålet? I syfte att lägenheten inte blir en sanitär olägenhet i värmen.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I fråga om dödsboförvaltning, har arvtagare lika stor rätt enligt 18 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637) förutsatt att det inte avtalats om någon särskild dödsboförvaltning. Arvingar är alltså dödsbodelägare, vilka föreräder boet mot tredje man, samt har rätt att tala och svara i mål som rör boet. Alla dödsbodelägare måste samtycka för att kunna fatta beslut, förutsatt att det inte är för brådskande för att kunna inhämta samtycka från samtliga arvingar.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Makda TesfamariamRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000