Arvingarna har lika rätt vid arvsskifte

2020-09-19 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej!Min farfar har gått bort.Min pappa är avliden så jag och min syster är bröstarvingar.Min faster lever och är också bröstarvinge.Min fråga är bestämmer min faster allt? Eller har vi lika bestämmande rätt?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Legala arvsordningen

Din faster och din pappa är bröstarvingar, eftersom din pappa är avliden innebär det att du och din syster kommer att träda i hans ställe. Det betyder att din faster enligt den legala arvsordningen får halva arvet och du och din syster får dela lika på den andra halvan av din farfars arv (2 kap 1 § 2 st. Ärvdabalken (1958:637) (ÄB)). Den legala arvsordningen är subsidiär i förhållande till om din farfar lämnat efter sig ett giltigt testamente, isåfall kommer arvet istället att fördelas i enlighet med testamentet (11 kap 1 § ÄB). Jag förutsätter dock att det inte finns något testamente eftersom det inte framkommer av din information.

Arvsskiftet

Din fråga verkar syfta till om din faster har rätt att fördela din farfars kvarlåtenskap hur hon vill utan er. Arvskiftet av din farfars arv förrättas av dig, din syster och din faster tillsammans. (23 kap 1 § ÄB). Det betyder således att din faster inte bestämmer allt. Du och din syster har rätt till samma lott i varje slag av egendom, fastighet etc. som din faster (23 kap 3 § ÄB).

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Victoria Ström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (686)
2021-12-29 Vad sker ifall arvtagare går bort innan arvskifte är klart?
2021-12-26 Ägarövergång av fastighet genom arv
2021-12-15 Fördelning av arv
2021-12-11 Hur går man till väga om man som dödsbodelägare ej vill sköta utredningen av boet?

Alla besvarade frågor (98505)