Arvingar efter först avlidna make har rätt till efterarv

Jag blev änka och ärvde min make med fri förfogande rätt. Vi hade inga gemensamma barn och inget testamente, därför blev också hans mor kallad till bouppteckningen.

När jag avlider har dom rätt att också ärva mig?

Vad händer om jag har en stor summa pengar, försäkringar efter min make, arv efter mina föräldrar. Kommer dom att ärva av dom pengarna också, eller tittar man endast på bouppteckningen efter min make?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När du avlider kommer arvingarna efter din make ha rätt att få ut ett s.k. efterarv (3 kap 2 § ärvdabalken). De arvingar som har rätt till ett efterarv är bröstarvingar (d.v.s. barn och barnbarn etc.), föräldrar, syskon och syskonbarn. Skulle det när du avlider finnas kvar några av dessa arvingar till din avlidna make har de alltså rätt till efterarv. Storleken på efterarvet är vanligtvis hälften av den kvarlåtenskap som finns kvar när du (d.v.s. den efterlevande maken) avlider. Storleken på efterarvet kan dock vara antingen större eller mindre beroende på hur egendomen var fördelad mellan dig och din make. Ägde du t.ex. efter bodelningen vid din makes bortgång 60 % av all egendom är efterarvet efter din make 40 % av egendomen som finns kvar vid din bortgång. Rätten till efterarv är alltså rätten till en kvotdel av kvarlåtenskapen och inte till specifik egendom. Skulle dock du öka värdet på din egendom sedan din make avlidit och detta beror på arv, gåva eller att du förvärvsarbetat efter din makes död ska efterarvingarna inte ha någon rätt till denna värde ökning utan endast dina arvingar (3 kap 4 § ärvdabalken).

Skulle det vara så att det inte finns några efterarvingar till din make i livet när du avlider kommer istället allt att tillfalla dina arvingar (3 kap 8 § ärvdabalken). Ifall det inte skulle finnas några arvingar till dig i livet, men det finns efterarvingar till din make, kommer de att ärva allt istället.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000