Arvet räcker inte till efter förskott

2017-11-04 i Förskott på arv
FRÅGA
Vad händer vid arvskifte om ett barn till den avlidne erhållit gåvor/förskott på arv till en större förmögenhet, medan en annan bröstarvinge inte fått motsvarande OCH det vid bouppteckningen visar sig att den avlidne vid dödsfallet saknar tillgångar?Blir den bröstarvinge som erhållit tillgångar betalningsskyldig till sitt syskon? Eller kan denne förnöjt konstatera sig varit smart nog att få ut gåva/förskott medan resurser fanns, medan den andre levt knapert och får fortsätta så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Under vissa förutsättningar kan den bröstarvinge som fått förskottet bli skyldig att återge gåvan till dödsboet och låta det fördelas så att den andra bröstarvingen kan få ta del av det.

Om en arvlåtare under sin livstid gett en gåva till en bröstarvinge, är huvudregeln att detta ska räknas som förskott på bröstarvingens laglott (6 kap. 1 § ärvdabalken). Arvlåtaren kan skriva att gåvan inte ska räknas som arv, vilket då blir fallet.

Det finns dock en skyddsregel som innebär att om arvlåtaren gett bort egendom i syfte att planera inför sin död eller att andra omständigheter tyder på att det haft karaktären av ett arv, så måste gåvan gå åter till dödsboet (7 kap. 4 §). Det har alltså betydelse i vilket sammanhang arvlåtaren gett gåvan/gåvorna och kan beroende på dessa omständigheter tvingas ges tillbaka till dödsboet och fördelas jämt mellan samtliga bröstarvingar.

Om det inte haft något samband med arv eller arvlåtaren planering inför sitt dödsfall kan gåvan inte gå åter men däremot räknas av från denne bröstarvinges laglott så att denne inte får något av slutarvet om gåvorna överstiger laglottens värde. Detta är återigen under förutsättning att arvlåtaren inte skrivit att det inte ska ses som ett förskott på arv.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av till dig till oss på info@lawline.se om du önskar ytterligare hjälp i detta ärende.

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1265)
2021-09-18 Vad händer med framtida arv när två av tre barn får en gåva?
2021-09-18 Försäljning till underpris - förskott på arv?
2021-09-14 Den ena av tre syskon vill ta över den gemensamma moderns hus, hur går detta till på bästa sätt?
2021-09-11 Förskott på arv till syskon

Alla besvarade frågor (95697)