Arvet fördelas inte jämnt - varför är det så?

2019-12-07 i Laglott
FRÅGA
En far har avlidit han var ensam.Hade 4 barn i 2 olika äktenskap. Varför har 2 barn fått 3/8 och de andra 1/8
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Det som kan ha skett här är ett försök att göra de två barn som fick 1/8 arvlösa. I Sverige hindras detta av reglerna om laglott. De har fått så mycket som inte går att testamentera bort från dem.

Bröstarvingar

Alla avkomlingar till arvlåtaren kallas bröstarvingar (2 kap 1 § Ärvdabalken). Det är de som i första hand ärver en avliden person, förutsatt att denna inte är gift (3 kap 1 § Ärvdabalken). I så fall ärver maken.

Laglotten

Laglotten utgör hälften av det som en bröstarvinge skulle ha fått om inget testamente hade funnits vid den avlidnes död (7 kap 1 § Ärvdabalken). Denna del av kvarlåtenskapen har bröstarvingarna rätt att få ut, även om den testamenterats till någon annanstans, genom jämkning av testamentet (7 kap 3 § Ärvdabalken).

Det här fallet

I det fallet som du beskriver fanns det 4 bröstarvingar och ingen maka. Därför skulle utan testamente 2/8 tillfallit alla 4 barnen. Den avlidne har dock testamenterat annorlunda. Huruvida testamentet innehöll en önskar om en ännu ojämnare fördelning kan jag inte svara på. De två som fick 1/8 har i vilket fall antingen gjort anspråk på sin laglott, eller så har den avlidne fördelat så ojämnt som de har haft möjlighet att veta är möjligt att fördelningen sker.

Den ojämna fördelningen har gjort till fördel för de som fick 3/8. Den 1/8 som de har fått över 2/8 har överförts från de som fick 1/8.

Det finns endast två sätt att komma kring laglotten. Det ena är att den som gynnas av den avsäger sin rätt frivilligt. En önskan om detta kan inkluderas i testamentet, men det är arvingens rätt att bortse från detta om de vill.

Det andra är om arvingen har utsatt arvlåtaren för brott (15 kap 1-3 § Ärvdabalken). Då faller rätten till arv bort.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga,


Med vänlig hälsning,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (713)
2020-02-27 Gåva har inskränkt laglott - vem riktar man talan mot?
2020-02-26 Vilka möjligheter finns för bröstarvinge att begära jämkning av kapitalförsäkring/gåva?
2020-02-19 Hur mycket får en förälder testamentera bort?
2020-02-18 Kan man göra sina barn arvslösa?

Alla besvarade frågor (77448)