Ärver syskonbarn till min farbrors avlidna fru när min farbror avlider?

2018-09-28 i Efterarv
FRÅGA
Min farbror har gått bort, hans fru och son är också avlidna. Han ärvde sin fru först och sedan sin son. Har hans frus syskonbarn rätt att ärva honom, när det finns "biologiska" syskonbarn på hans sida?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör arvsrätt och hur man ärver. Därav regleras frågan i Ärvdabalken (ÄB). Jag tolkar din fråga som att du vill veta om din farbrors syskonbarn ärver av din farbror när han dör.

När någon dör ska arvet fördelas enlig den legala arvsordningen om det inte finns ett testamente som säger något annat. Jag antar att det inte finns något testamente här. Den legala arvsordningen består av 3 arvsklasser.

I första arvsklassen ingår barn, barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare. Det är en öppen arvsklass, så länge det finns några barn eller barnbarn eller flera barn i direkt nedåt stigande led så har de rätt att ärva. (2 kap. 1 § ÄB).

I andra arvsklassen ingår föräldrar till den avliden. I arvsklassen ingår även syskon och syskonbarn till den avliden, som kommer ärva om ena eller båda föräldrarna till den avlida också är avlidna. Även detta är en öppen arvsklass. (2 kap. 2 § ÄB).

I tredje arvsklassen ingår far- eller morföräldrar och deras barn. Sedan är det stopp. Finns det inga far- eller morföräldrar eller barn till dem kommer arvet att tillfalla allmänna arvsfonden (2 kap. 3 § ÄB).

Om det finns en efterlevande make/maka till den avlidna kommer de ärva föra alla arvsklasser, dock inte om det inte är gemensamma barn, men det är inte relevant för frågan så kommer ej gå in på det (3 kap. 1 § ÄB). Den efterlevande maken/maken kommer då att ärva hela kvarlåtenskapen från den avlidna maken/makan med fri förfoganderätt. Alla andra arvingar som egentligen är arvsberättigad enligt första och andra arvsklass får vänta på något som kallas efterarv från den avliden. Efterarv innebär att de som är arvsberättigad enligt första eller andra arvsklassen får vänta på sin del av arvet från den avlidna som kommer att delas ut när den efterlevande maken/makan dör. Efterarvet är en kvot del av kvarlåtenskapen som har räknats ut vid din i detta falla farbrors fru död. Det är framför allt de arvingar till din farbrors fru som har rätt till efterarv här som kommer att bli aktuellt. (3 kap. 1 och 2 § ÄB).

När din farbror dör ska alltså först eventuella efterarv från din farbrors fru delas ut, jag antar här att din farbror ärvde allt från sin fru med fri förfoganderätt när hon dog. Det innebär att innan arvet från din farbror delas ut till hans arvsberättigade så ska efterarv från din farbrors fru till hennes arvsberättigade först delas ut. Detta sker innan arvet från din farbror fördelas (3 kap 2 kap. ÄB).

Därför kan syskonbarn till din farbrors fru komma att ha rätt till efterarv av din farbrors fru, deras föräldrars syster, eftersom de ingår i andra arvsklassen. Det arvet kommer då nu delas ut när din farbror har avlidit. Det ärver som din farbrors fru syskonbarn eventuellt får kommer då ses som ett arv från din farbrors fru. Den personen som syskonbarnen var arvsberättigade för. Syskonbarnen till frun kommer då få en viss kvot del av kvarlåtenskapen från din farbror. Så syskonbarnen till din farbrors fru ärver henne och inte din farbror.

När denna kvot del har fördelas ska resterande del av arvet att delas ut. Den kvarlåtenskap som finns kvar, efter att efterarvet har fördelats, ska fördelas på din farbrors arvingar. Där syskonbarn till din farbror kommer att ingå beroende på hur många arvsberättigade, och i vilken arvsklass de arvsberättigade finns i (2 kap. 1-3 § ÄB) .

Sammanfattning
För att besvara din fråga: ja det kan finnas en möjlighet att syskonbarn till din farbrors fru kommer att ärva av din farbrors fru nu om de har rätt till efterarv av henne. De ärver alltså inte din farbror utan hans fru på grund av eventuell rätt till efterarv av just henne. Har de inte rätt till efterarv kommer de inte att ärva din farbrors fru nu. Arvet efter din farbror ska fördelas efter att efterarvet av hans fru har fördelats. Då kommer arvet fördelas enligt den legala arvsordningen (om inte testamente finns) där syskonbarn ingår. Men om det inte föreligger någon efterarvsrätt så ärver din farbrors frus syskonbarn inte alls! Hela arvet kommer då tillfalla de arvsberättigande av din farbror.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia Wedin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (574)
2019-03-20 Arvsfördelning utan bröstarvingar och med halvsyskon
2019-03-17 Kvotdelen vid arvsskifte med exempel?
2019-03-16 Hur fördelas efterarv?
2019-03-10 Vilka är efterarvsberättigade och hur räknas andelen som går i efterarv ut?

Alla besvarade frågor (66922)