Ärver syskonbarn?

2021-01-27 i Efterarv
FRÅGA
Min pappa var adopterad av min farmor och farfar. De fick senare ett barn en son tillsammans. Farmor och farfar avlider. Den gemensamma sonen gifter sej Men får inga barn. Den gemensamma sonen avlider och hustrun ärver allt. Min pappa gifter sej med min mamma. Min pappa avlider. Kvar finns bara den gemensamma sonens hustru Som nu också har avlidit Och min mamma Har hon arvsrätt?Mycket tacksam för svar?Vänligen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Successionsrättslig vägledning återfinns både i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

För att förtydliga situationen är det viktigt att avgöra vilka som är arvsberättigade. Först arvsklassen är barn, s.k bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Andra arvsklassen är föräldrar (2 kap. 2 § ÄB), i det fall att föräldrarna är avlidna aktualiseras istadarätt vilket leder till att syskon ärver i föräldrarnas ställe, även syskonbarn kan komma att ärva. Det är lite unikt när den avlidne är gift, då blir andra lagrum aktuella. Om den avlidne är gift ska kvarlåtenskap falla efterlevande make (3 kap. 1 § ÄB). Däremot får arvsberättigade i första och andra arvsklassen ett efterarv, dvs rätt till deras del när den efterlevande maken avlider (3 kap. 2 § ÄB).

Nu när grunderna är förtydligade kan vi försöka se vem som ska ärva vad. Det finns inga siffror eller datum att utgå ifrån så jag utgår från den ordningen som det framställts. Att din pappa adopteras leder till att han blir bröstarvinge. När farmor och farfar avlider ska deras gemensamma barn och din pappa ärva lika. Din farbror är gift och efterlevande make får ärva allt med fri förfoganderätt. Det finns inga barn eller föräldrar vilket medför att din pappa är den arvsberättigade, således blir det en fråga om efterarv.

Sedan avlider din pappa och då ärver din mamma allt, där du har ett efterarv. Sen avlider din farbrors fru och det efterarvet kommer tilldelas dig då din pappa är avliden. Din mamma tar inte del av din farbrors frus efterarv.

Sammanfattningsvis:

Du ärver både från din farbrors efterarv, din pappas efterarv och din mammas eventuella kvarlåtenskap. Din mamma ärver bara efter din pappa, där hon ärver halva med full äganderätt och andra halvan med fri förfoganderätt.

Hoppas detta svarar på din fråga, har du ytterligare funderingar eller frågor är du välkommen att kontakta Lawline igen!

Vänliga hälsningar,

Leo Pizarro Vargas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?