Ärver särkullbarn sin styvförälder efter att ha fått ut sin laglott?

2017-07-11 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej, Jag undrar över en sak angående arvskifte. Min syster och jag är barn till vår far som var omgift med en kvinna som hade ett barn i tidigare äktenskap. Vår far avlider och hans fru ärver medparten av arvet då det finns ett inbördes testamente där hon ärver allt så hon kan leva i orubbat bo i villan. Jag och min syster har fått ut vår lott efter vår far. Ärver vi något mer när hans fru går bort eller ärver hennes barn allt efter sin mor?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din syster och du är särkullbarn i förhållande till det aktuella äktenskapet, likaså är er ingifta syster särkullbarn till er styvmor. Endast barn födda inom det aktuella äktenskapet räknas som bröstarvingar.

Särkullbarn

Som barn till er far är ni närmaste arvingar (2 kap. 1 § ärvdabalken) och som särkullbarn har ni rätt att få ut er arvslott vid er fars bortgång (3 kap. 1 § första stycket ärvdabalken). Det är endast bröstarvingar, d v s barn inom det aktuella äktenskapet, som får vänta på att ärva sin ena förälder när den andra fortfarande lever. Om ni valt att avstå er rätt att direkt få ut ert arv efter er avlidna far till förmån för er styvmor har ni rätt att vid er styvmors bortgång ta del i hennes kvarlåtenskap (3 kap. 9 § ärvdabalken). I det här fallet har ni inte valt att avstå er rätt utan har fått ut er lott direkt.

Arvslott och laglott

Hälften av den arvslott, d v s hela kvarlåtenskapen från er far, utgör er laglott (7 kap. 1 § ärvdabalken). Er arvslott kan inskränkas, men er laglott kan inte testamenteras bort till förmån för er styvmor. Det enda undantaget är om er styvmor efter bodelningen tilldelats ett mindre värde än motsvarande fyra basbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken) enligt basbeloppsregeln.

Sammanfattning

Jag utgår från att ni fått ut er laglott, d v s det ni har rätt till och inte kan inskränkas genom ett testamente men genom basbeloppsregeln, och det innebär att er styvmor ärver resten av kvarlåtenskapen med full äganderätt. Den är numera hennes egendom och det är endast hennes barn som kommer att ta del av arvet vid hennes bortgång.

Med vänlig hälsning,

Lenita Pettersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?