Ärver särkullbarn och gemensamma barn lika?

Har två barn i mitt första äktenskap och ett i mitt nuvarande andra äktenskap. Ärver alla lika

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB). Huvudregeln är att den avlidnes barn – också kallade bröstarvingar – ärver lika stor del (2 kap. 1 § ÄB). Samtliga barn delar alltså lika på den förmögenhet som du lämnar.

I denna situationen görs det dock skillnad på när dina barn får ut just sitt arv. De två barnen som du har från ditt första äktenskap är så kallade särkullbarn och dessa får ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § andra meningen).

Efterlevande make ärver före gemensamma barn

Det gemensamma barnet som du har i ditt nuvarande äktenskap kommer inte få ut sin del direkt, utan kommer istället få rätt till efterarv eftersom att den efterlevande maken ärver det gemensamma barnets andel med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att det gemensamma barnet först får ut sin del när den efterlevande maken har avlidit (3 kap. 2 § ÄB).

Efterarvet som det gemensamma barnet har rätt till innebär inte en rätt att ärva viss egendom eller ett visst belopp, utan det innebär istället en rätt till en viss kvotdel av den efterlevande makens förmögenhet. Kvotdelen beräknas genom att arvsbeloppet efter den först avlidna, divideras med den efterlevande makens totala förmögenhet (inkl. arvet från maken).

Eftersom att föräldern ärver med fri förfoganderätt innebär detta att storleken på arvet kan komma att ändras. Det kan minska om den efterlevande föräldern använder upp förmögenheten, men storleken på arvet kan även bli större om den efterlevande makens förmögenhet har ökat.

Exempel

X avlider och lämnar en förmögenhet om 120.000 kr samt 3 barn – 2 från ett tidigare äktenskap och 1 från det nuvarande äktenskapet. Förmögenheten fördelas lika mellan barnen och de har alltså rätt till 40.000 kr vardera. Barnen från det tidigare äktenskapet får i egenskap av särkullbarn ut deras arv direkt – kvar finns alltså 40.000 kr som det gemensamma barnet har rätt till.

De resterande 40.000 kr som det gemensamma barnet har rätt till, kommer den efterlevande maken ärva med fri förfoganderätt. Om den efterlevande makens förmögenhet innan arvet uppgår till 80.000 kr, och efter arvet till 120.000 kr – blir det gemensamma barnets kvotdel 40.000/120.000 = 1/3. Det gemensamma barnet har sedan rätt att få ut 1/3 av den efterlevande makens förmögenhet när denne dör som ett efterarv från den först avlidna föräldern.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.


Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck HansenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000