FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSambo29/07/2015

Ärver sambos varandra?

Hej. En händelse fick mig att fundera på vad som händer om min sambo dörföre mig. Vi har 2 barn (8 och 6 år), problemet är att bara han står som ägare på vårat hus. Ärver barnen huset? Och allt annat? Eller blir det sambons bror? Hur funkar det egentligen?

Mvh Pernilla

Lawline svarar

Hej Pernilla och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt den svenska arvsrätten har efterlevande sambo ingen arvsrätt efter en avliden sambo. Detta tillskilland från makar som ärver varandra enligt Ärvdabalken 3 kap. 1§ (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). Det finns dock sätt att gå tillväga för att försäkra er om att du ärver din sambo om han skulle avlida före dig och vice versa. Det ni kan göra är att upprätta ett inbördes testamente. Jag ska gå in mer på vad det innebär här nedan. Men först, vad sker om ni inte upprättar ett testamente?

Om inget testamente:

Om din sambo avlider före dig så har era barn, i egenskap av bröstarvingar rätt att ärva sin pappa direkt vid dennes död. De ärver alltså den egendom som din sambo, deras pappa, äger. Du som efterlevande sambo har dock rätt att begära bodelning för att få hälften av samboegendomen. Denna begäran ska ske senast vid bouppteckningen, vilket framgår av sambolagen 8§ (https://lagen.nu/2003:376#P8S1). Samboegendom utgörs av din och din sambos gemensamma bostad och bohag. Detta om egendomen har förvärvats för gemensam användning, se sambolagen 3§ (https://lagen.nu/2003:376#P3S1)

Du som efterlevande sambo har då rätt att få egendom till ett värde av två prisbasbelopp innan arv fördelas till din sambos bröstarvingar, era barn. Detta enligt sambolagen 18§ (https://lagen.nu/2003:376#P18S1). För år 2015 är två prisbasbelopp 89 000 kr.

Väljer ni däremot att upprätta ett inbördes testamente till förmån för varandra så sker följande:

Då kommer era två gemensamma barn att få vänta på sitt arv, precis som om ni hade varit gifta. Går din sambo bort före dig så ärver du honom och era barn kommer sedan att få ut arvet efter deras pappa den dagen då du går bort. De får med andra ord ut arvet efter dig samtidigt som de får ut arvet efter sin pappa. Något att observera är dock att era barn alltid har rätt, om de vill, att få ut sin laglott, vilket utgör halva arvslotten. Detta framgår av Ärvdabalken 7 kap. 1§ (https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1).

Ett testamente skall uppfylla vissa krav för att vara giltigt. Dessa sk formkrav finns i Ärvdabalken 10 kap 1 § (https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1). Testamentet skall upprättas skriftligen och undertecknas av två vittnen som skall vara samtidigt närvarande. Vittnena skall känna till att det är ett testamente de undertecknar men de behöver inte veta innehållet. Vittnena får inte vara en släkting, under 15 år eller lida av någon psykisk störning.

Så länge ni håller er till dessa formkrav kan ni utforma testamentet hur ni vill. Tänk på att vara så tydliga som möjligt för att undvika missförstånd. Testamentet behöver inte registreras någonstans.

Vad gäller din sambos bror kan jag bara kort säga följande:
Hade det varit så att du och din sambo valt att INTE upprätta ett inbördes testamente så måste man se till vilka som står näst på tur att ärva din sambo. Barn, sk. ”bröstarvingar” utgör första arvsklassen (barn, barnbarn osv). Däremot om en person avlider och inte lämnar efter sig några bröstarvingar, dvs. barn, barnbarn, barnbarns barn osv (första arvsklassen) så träder personer i den andra arvsklassen in som arvsberättigade. I första hand tar arvlåtarens föräldrar hälften av arvet vardera. Om en förälder är död, träder arvlåtarens syskon (din sambos bror) i den döde förälderns ställe. I ett avlidet syskons ställe träder dess avkomlingar in som arvsberättigade och sedan dess barn, barnbarn osv. Den legala arvsordningen hittas i Ärvdabalkens 2 kapitel.

Hoppas att detta var svar på din fråga! Om inte, så är du välkommen att skicka in en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Jessica KnechtRådgivare
Hittade du inte det du sökte?