Ärver sambor varandra? Vem ärver vem?

FRÅGA
Jag och min sambo har inga gemensamma barn. Jag har en son, min sambo har inga barn. 1989 upprättade vi ett testamente där det står att "kvarlåtenskapen efter min sambo skall tillfalla mig med fri förfoganderätt.Efter min död skall kvarlåtenskapen tillfalla min son". Innebär det att även om jag dör före min sambo ärver då min son kvarlåtenskapen efter min sambo?Jag har en avliden son utan egna barn, kan hans far kräva att få hans laglott?Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Det ska börja sägas att ni är sambos och inte gifta, vilket ger en väsentlig skillnad i arvsrätten. Sambos ärver inte varandra, men arvsrätten kan ändras med testamente! Jag ska gå igenom hur det hela fungerar.

Sambo

När två personer stadigvarande lever tillsammans och är i ett parförhållande anses man vara sambor enligt sambolagens mening, 1 § sambolagen. Du och din sambo har ett förhållande och bor tillsammans och är därmed sambor enligt sambolagens regler.

Samboegendom

Samboegendom är den egendom som är gemensam. Det framgår av 3 § sambolagen att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om denna har förvärvats för gemensam användning och om inte annat följer av paragraferna 4-9 §§ sambolagen.

Sambor ärver inte varandra

När du går bort kommer inte din sambo att ärva dig, eftersom sambor inte ärver varandra utan det gör bara maka och make. Om du skulle dö eller din sambo kommer det att ske en bodelning på den egendom som anses vara samboegendom, resterande delar kommer inte att delas hälften på. Den som ärver dig framgår av arvsklasserna i ärvdabalken, det kan vara allt från ditt eventuella barn, syskon eller dina föräldrar om sådana finns i livet.

Rätten att få arv

Den som har rätten att få arv är den som är vid liv, vid den tidpunkten du går bort. Detta framkommer av 1 kap 1 § ärvdabalken, en person som ska få arv måste helt enkelt vara vid liv när du dör, om man inte är det så ärver man inte. Detta är det första steget.

Arvsklasserna

I svensk rätt är alla personer som ärver indelade i olika arvsklasser, av dessa framgår det vem som ärver dig den dagen du går bort. Hur ser då arvsklasserna ut, vem ärver egentligen dig?

Huvudregeln i svensk rätt är att ens barn ärver en när man går bort. Detta står i 2 kap 1 § ärvdabalken, den första arvsklassen är arvlåtarens barn. Det betyder helt enkelt att den dagen du går bort om du har barn är de dem som ärver dig. Men om ett barn exempelvis har dött men har barn ärver dessa dig (eller om det finns barnbarn, eller barnbarnsbarn). Detta kallas för istadarätt och den är obegränsad i riktning neråt.

Andra arvsklassen aktualiseras enbart om det inte finns några arvingar i första arvsklassen. Om första arvsklassen inte finns så förklarar 2 kap 2 § ärvdabalken att föräldrarna ska ärva. Men om föräldrarna inte heller finns kvar i livet går arvet till syskonen, även dem har så kallad istadarätt (barnens syskon har istadarätt).

Om dessa inte finns är det tredje arvsklassen som ärver (detta är inte särskilt vanligt). I den tredje arvsklassen, 2 kap 3 § ärvdabalken, om inte av dessa ovan är i livet, är det far- och morföräldrar som ärver (inkluderar fastrar, farbröder, mostrar, morbröder men inte kusiner).

Men om det inte finns några av dessa tre arvsklasser så ärver ingen, se 2 kap 4 § ärvdabalken, om annat inte framgår av ett testamente självklart! Om det inte finns någon arvinge eller att testamente inte fördelat arvet, går arvet till den allmänna arvsfonden, 5 kap 1 § ärvdabalken.

Det betyder att din son kommer att ärva dig. Din som är avliden har inte barn och därmed kan ingen ärva honom, istadarätten. Det betyder att din son som är i livet kommer att ärva dig när du går bort.

Ärva med fri förfoganderätt eller full äganderätt?

Det är skillnad på att ärva någon med fri förfogande rätt och fulläganderätt. Den fria förfoganderätten är så make och make ärver varandra om inte annat är föreskrivet. Det betyder att om din sambo dör ärver du din sambo med fri förfogande rätt och den dagen du går bort kommer hans legala arvingar att ärva honom. Eftersom du ärvt honom med fri förfoganderätt har du inte rätt att göra stora gåvor eller liknande som kan inverka på hans arvingars rätt till arv. Det du kan göra är att spendera den som vanligt och att det i slutändan inte finns några pengar kvar att ärva.

Sammanfattningsvis

Om du dör före din sambo kommer din son att ärva dig efter bodelning och om din sambo dör innan dig kommer du att ärva denne med fri förfoganderätt. Den dagen du sedan går bort kommer hans legala arvingar att få sitt arv.

Vänligen,

Sandra Wrede
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2859)
2021-03-05 Vilken egendom omfattas av ett samboavtal?
2021-03-01 Fallgropar när man flyttar in och blir sambor?
2021-03-01 Vem har rätt till hyreslägenheten vid separation mellan sambos?
2021-02-28 Kan min sambo förbjuda mig att en kompis inte får övernatta i vårt hus när han är bortrest?

Alla besvarade frågor (89907)