Ärver sambor varandra?

Hej, jag undrar om syskonbarn ärver även om syskonet som avlider enbart är sambo sedan lång tid tillbaka med den som avlidit? Sitter sambon kvar i orubbat bo? Om det är sambon sitter den andra sambon kvar i orubbat bo och syskonbarnet ärver när sambon avlider? Hur mycket kan testamenteras bort? Skänkas bort? Tack!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över följande:

Ärver sambor varandra framför övriga arvtagare och får övriga arvtagare i så fall efterarvsrätt efter sambon?Kan sambor testamentera eller skänka bort egendom?

Ärver sambor varandra?

Samborelationer regleras i Sambolagen, fortsättningsvis SamboL.

Bodelning mellan sambor vid dödsfall

När ett samboförhållande upphör av något annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra ska, om någon av dem begär det, samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning (8 § SamboL). Rätten att påkalla bodelning gäller, då ena sambon avlider, bara för den efterlevande sambon (18 § SamboL). Samboegendom utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag om egendomen har förvärvats för deras gemensamma användning (3 § SamboL).

Sambos arvsrätt

Sambor ärver inte varandra, det är det bara gifta par som gör. Skulle någon av samborna du nämner avlida kommer alltså ingen av dem att "sitta kvar i orubbat bo". Efterarvsrätt efter den efterlevande sambon blir därför inte heller aktuellt för den avlidnes släktingar, utan dessa får istället ut sitt arv direkt. För att sambor ska ärva varandra krävs att de upprättar ett testamente. Arvet fördelas därför, om det inte finns något testamente, enligt sedvanlig arvsrätt till den avlidnes närmaste släkt.

Upprätta testamente eller skänka egendom

Samborna är alltså fria att upprätta testamente eller skänka bort egendom som de önskar utan hinder av den andra sambon. Värt att påpeka kan dock vara att det finns vissa begränsningar i rätten förordna över sin kvarlåtenskap genom testamente om den avlidne har barn. Barn till den avlidne är nämligen berättigade till något som kallas laglott. Barnens laglott utgörs av halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Denna rätt kan inte testamenteras bort. Som jag tolkar din fråga verkar det dock som att i vart fall sambon som är släkt med syskonbarnen inte har några barn, och i så fall blir denna begränsning inte aktuell.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sophia EngdahlRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”