Ärver sambor varandra?

2020-06-17 i Sambo
FRÅGA
Hej min äldre far har nyligen blivit sambo, även hon har egna barn sedan tidigare. Nu är jag och min syster oroliga för att om min far dör kan huset (som han äger) och stugan (som jag, min syster och far äger) ska tillfalla den nya sambon eller hennes barn eller delas upp på något sätt på oss alla dvs syster o mig, sambon och hennes barn. Vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om sambos rättigheter regleras i Sambolagen (SamboL).Bestämmelser om arv och fördelning av arv regleras av bestämmelserna i Ärvdabalk (ÄB).

Jag utgår i mitt svar från att inget samboavtal eller testamente har upprättats mellan din far och hans sambo.

Vad omfattas av en bodelning mellan sambos?

I bodelning mellan sambor ingår endast samboegendom (8 § SamboL). Enligt 3 § SamboL utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning. Definitionen för "gemensam bostad" hittas i 5 § SamboL och kortfattat avses bostad som samborna eller någon av dem innehar som är avsedd som sambornas gemensamma hem och huvudsakligen innehas för det ändamålet.

I bodelningen kommer egendomen alltså att ingå om din far och hans sambo förvärvade bostaden tillsammans med syftet att använda det gemensamt. Det avgörande är alltså inte vem som står på lagfarten utan det som är avgörande är om den skaffats för gemensam användning och används som deras gemensamma hem. I ert fall uppfattar jag det som att er far ägde huset och stugan innan han blev sambo vilket innebär att dessa inte räknas som samboegendom.

Hur fördelas arvet vid ena sambons bortgång?

Huvudregeln i svensk rätt är att sambor inte har någon rätt att ärva varandra om de inte skrivit testamente. Istället är det den avlidnes arvingar som ärver den avlidnes kvarlåtenskap (2 kap ÄB). Vid en sambos bortgång kan det dock bli aktuellt att göra en bodelning enligt Sambolagen. Det är däremot inte obligatoriskt för sambos att bodela och det är endast den efterlevande sambon som kan begära att en bodelning ska genomföras, senast i samband med att bouppteckning efter den avlidne görs, se 8 § och 18 § SamboL. I bodelningen ingår dock endast samboegendom och huset och stugan kommer därmed inte ingå i bodelningen.

Tillämpning i ditt fall:

Det sagda innebär alltså att stugan och huset, om de är införskaffade innan samboförhållandet, inte räknas som samboegendom. Detta innebär i sin tur att huset och stugan inte kommer tillfalla sambon vid er fars bortgång så länge något annat inte är testamenterat.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (462)
2020-11-28 Hur påverkar samboförhållandets upphörande ett inbördes testamente?
2020-11-21 Kan en sambo ärva en bostad?
2020-11-09 Vem kan påkalla bodelning när ett samboförhållande upphör?
2020-11-04 Kan sambos ärva varandra?

Alla besvarade frågor (86822)