Ärver sambor? Vad är samboegendom?

FRÅGA
Hej! Jag är sambo , har två vuxna barn och min sambo har två vuxna barn. Vi har inte samboavtal. Vi har gemensam ekonomi. Jag ägde ett hus när vi blev tillsammans och vi har tillsammans ökat huslånet med 400000:-. Jag vill inte att min sambos barn ska ärva någonting efter mig eller mitt hus. Min sambos barn ärver sin pappa men hur skriver vi så de inte får ta del av min bostad eller så jag behöver lösa ut dem om något händer min sambo? Min sambo önskar att vi skriver även honom som ägare på huset från det att han flyttade in hos mig. Han har varit med och betalat och bott här i 10 år. Han har inga pengar att "köpa in" sig med och jag vet inte hur jag ska tänka så det blir rätt.
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Det ska börja sägas att ni är sambos och inte gifta, vilket ger en väsentlig skillnad i arvsrätten. Sambos ärver inte varandra! Jag ska gå igenom hur det hela fungerar.

Sambo

När två personer stadigvarande lever tillsammans och är i ett parförhållande anses man vara sambor enligt sambolagens mening, 1 § sambolagen. Du och din sambo har ett förhållande och bor tillsammans och är därmed sambor enligt sambolagens regler.

Samboegendom

Samboegendom är den egendom som är gemensam. Det framgår av 3 § sambolagen att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om denna har förvärvats för gemensam användning och om inte annat följer av paragraferna 4-9 §§ sambolagen.

Det betyder att huset som du bodde i innan han flyttade in, är inte förvärvat för att ni båda ska bo där. Huset är därmed inte samboegendom. Om jag uppfattar dig rätt så har han flyttat in i ett hus som du ägt innan ert förhållande, det betyder att det inte är samboegendom.

Sambor ärver inte varandra

När du går bort kommer inte din sambo att ärva dig eftersom sambor inte ärver varandra utan det gör bara maka och make. Om du skulle dö kommer det att ske en bodelning på den egendom som anses vara samboegendom, resterande delar kommer inte att delas hälften på. Den som ärver dig framgår av arvsklasserna i ärvdabalken, det kan vara allt från ditt eventuella syskon eller dina föräldrar om sådana finns i livet.

Rätten att få arv

Den som har rätten att få arv är den som är vid liv, vid den tidpunkten du går bort. Detta framkommer av 1 kap 1 § ärvdabalken, en person som ska få arv måste helt enkelt vara vid liv när du dör, om man inte är det så ärver man inte. Detta är det första steget.

Arvsklasserna

I svensk rätt är alla personer som ärver indelade i olika arvsklasser, av dessa framgår det vem som ärver dig den dagen du går bort. Hur ser då arvsklasserna ut, vem ärver egentligen dig?

Huvudregeln i svensk rätt är att ens barn ärver en när man går bort. Detta står i 2 kap 1 § ärvdabalken, den första arvsklassen är arvlåtarens barn. Det betyder helt enkelt att den dagen du går bort om du har barn är de dem som ärver dig. Men om ett barn exempelvis har dött men har barn ärver dessa dig (eller om det finns barnbarn, eller barnbarnsbarn). Detta kallas för istadarätt och den är obegränsad i riktning neråt.

Andra arvsklassen aktualiseras enbart om det inte finns några arvingar i första arvsklassen. Om första arvsklassen inte finns så förklarar 2 kap 2 § ärvdabalken att föräldrarna ska ärva. Men om föräldrarna inte heller finns kvar i livet går arvet till syskonen, även dem har så kallad istadarätt (barnens syskon har istadarätt).

Om dessa inte finns är det tredje arvsklassen som ärver (detta är inte särskilt vanligt). I den tredje arvsklassen, 2 kap 3 § ärvdabalken, om inte av dessa ovan är i livet, är det far- och morföräldrar som ärver (inkluderar fastrar, farbröder, mostrar, morbröder men inte kusiner).

Men om det inte finns några av dessa tre arvsklasser så ärver ingen, se 2 kap 4 § ärvdabalken, om annat inte framgår av ett testamente självklart! Om det inte finns någon arvinge eller att testamente inte fördelat arvet, går arvet till den allmänna arvsfonden, 5 kap 1 § ärvdabalken.

Det betyder att dina barn ärver dig, om du går bort och ingen annan!

Betalat och bott där

I alla relationer är det rimligt enligt mitt tycke att man betalar för där man bor och betalar för de gemensamma kostnaderna. En amortering på ett lån kanske inte har med månadsutgifterna att göra, men det har absolut allt annat, som hyra, mat, el, ränta på lånet osv. Men detta är inget som står i lagtext utan är något som varje par som lever tillsammans får reda ut själva. Därmed är det inget konstigt att han varit med och betalat där han har bott, det är inget i det som säger att han ska vara ägare på huset. Rimlig enligt min åsikt borde vara om han ska stå som ägare på huset borde han även få köpa in sig.

Lånen

När det kommer till lånet regleras detta inte av sambolagen, utan enbart samboegendom. Hur ni ska göra med huslånet, det får du gå och prata med din bank om. Jag tycker absolut att du ska gå till banken, men det ska du göra själv. Om inte banken kan hjälpa dig med det här kan du kontakta våra jurister här på Lawline.

Sammanfattningsvis

Det som kan sägas är att dina barn ärver dig och inte din sambo eller hans barn. Huset är ditt och är inte samboegendom. Jag tycker inte att han ska få vara med på huset om han inte kan betala för sig, eftersom dina barn kommer i sådana fall få mindre i arv. Det känns märkligt enligt mig att han ska vara med på huset om han inte har råd till halva delen. Om han ska vara med på huset måste det ske en värdering, av huset ett exempel:

Ni har inga lån och huset är värt 2 miljoner, i sådana fall ska han ge dig 1 miljon.

Det man kan säga är att under de 10 år han bott hos dig har han betalat en slags "hyra", det hade han behövt göra om han bott någon annan stans i alla fall. Så det tycker jag absolut inte är rimligt.

Mitt tips till dig är att prata med banken själv och prata med en familjejurist, det kan vara värt pengarna! Enligt min åsikt tycker jag oavsett att du inte ska skriva honom som ägare på huset om han inte kan betala för sig.

Vänligen,

Sandra Wrede
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2731)
2020-09-26 Kan en sambo begära bodelning efter att tidsfristen löpt ut?
2020-09-25 Hur blir det med det jag investerar i min sambos hus om vi går isär?
2020-09-25 Har min sambo rätt till hälften av mitt hus och mina möbler?
2020-09-23 Hyresvärd och hyresgäst - sambor?

Alla besvarade frågor (84391)