Ärver personen jag bor med mina skulder?

Jag är inneboende hos min före detta fru då jag ej kan en få lägenhet på grund av skulder. Ärver min före detta mina skulder om jag dör?

Lawline svarar

Hej, 

Tack för att du vänder dig till Lawline. 

Jag tolkar din fråga som att du och din före detta fru bor ihop i Sverige, och att du endast har egna skulder.  

Kortfattat finns det inget i svensk lag som säger att man ärver någons skulder. 

Vad händer med mina skulder när jag dör?  

När du dör blir dina skulder, tillgångar och avtal del av ett dödsbo. Om inget annat är bestämt blir din eventuella arvinge, sambo, eller make, dödsbodelägare enligt 18 kapitlet 1 § Ärvdabalken

Eventuella skulder betalas ur dödsboet, och om skulderna är högre än tillgångarna i dödsboet kan dödsbodelägarna ansöka om dödsboets konkurs enligt 2 kapitlet 3 § Konkurslagen. Om ansökningen beviljas kommer dödsboet istället hanteras av en förvaltare enligt 1 kap. 3 § i Konkurslagen.  

Måste man bodela om man är sambor? 

Om ni skulle vara i ett samboförhållande enligt lagens mening så är huvudregeln att man ska bodela på begäran enligt 8 § Sambolagen. Att vara i ett samboförhållande innebär enligt 1 § Sambolagen att ni inte endast bor ihop i ett gemensamt hushåll, utan även är i ett stadigvarande förhållande. 

Det finns dock ett undantag i 18 § som innebär att en eventuell sambo kan välja att inte bodela vid den andre sambons död.  

Din före detta fru kommer alltså inte ärva dina skulder.  

Jag hoppas att du fick svar på din fundering. 

Vänligen,  

Lin ToftRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”