Ärver mitt barn mig om jag är sambo eller gift med min partner?

2021-01-18 i Testamente
FRÅGA
Hej! Jag är ensamstående med ett barn. Framöver kommer jag att bli sambo. Vem ärver mig (all egendom, samt tillgångar på bankkonto och investerinssparkonto) när jag avlider, sambon eller mitt barn?Om jag och min blivande sambo gifter oss, kan jag då skriva ett testamente som möjliggör att mitt barn får ärva allt? Tack på förhand!
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av sambolagen (SamboL) och ärvdabalken (ÄB).

Enligt sambolagen ärver sambor inte varandra. För att sambor ska kunna ärva varandra krävs det att ett testamente upprättas till förmån för varandra. För att upprätta ett testamente krävs det att reglerna enligt ärvdabalken är uppfyllda (9 och 10 kap. ÄB). Om det inte finns ett testamente upprättat och du inte är gift, kommer ditt barn (din bröstarvinge) att ärva dig. Detta följer av arvsföljden som stadgas i ärvdabalken (2 kap. 1 § ÄB). Är du intresserad av en djupare beskrivning av den legala arvsföljden i förhållande till reglerna om testamente kan du gärna ställa en ny fråga om det!

Om du avlider och du och din partner är sambor, ska en bodelning förrättas mellan er samboegendom (ifall din sambo begär det) innan arvsskiftet äger rum (23 kap. 1 § ÄB och 8 § SamboL). Det innebär att värdet av samboegendomen ska delas lika mellan din sambo och dig (ditt dödsbo). Om du inte tänkt gifta dig med din sambo och inte vill att en bodelning ska göras finns det möjlighet att avtala om detta (9 § SamboL). I det fall du skulle gifta dig med din sambo framgår det av ärvdabalken att kvarlåtenskapen ska tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Det finns emellertid ett undantag för särkullbarn, alltså då ett barn är barn till den avlidne maken men inte till den efterlevande, som i din situation. Särkullbarn har nämligen rätt till sitt arv framför den efterlevande maken, om inte särkullbarnet avstår från att omedelbart få ut arvet (3 kap. 1 och 9 § ÄB). Om du inte vill att din kvarlåtenskap ska tillfalla den efterlevande maken har du möjlighet att upprätta ett testamente och testamentera all din kvarlåtenskap till ditt barn. Det finns emellertid en begränsning som innebär att en efterlevande make har rätt att få egendom (så långt kvarlåtenskapen räcker) till ett värde om minst fyra prisbasbelopp (basbeloppsregeln) efter bodelning i samband med dödsfall (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Med andra ord betyder detta att om den efterlevande makens egendom totalt inte uppnår detta värde har maken rätt att få kvarlåtenskap som motsvarar det saknade värdet från den avlidne. Ett testamente som inkräktar på denna rätt är utan verkan. Basbeloppsregeln gäller således även mot särkullbarn. Särkullbarnet har efterarvsrätt om barnet inte får ut sin arvslott på grund av basbeloppsregeln.

Svar på din fråga
Om du och din partner är sambor innebär det att ni inte ärver varandra. Det är alltså ditt barn som kommer att ärva dig om du skulle avlida. Innan arvsskiftet äger rum kommer en bodelning att ske avseende din och din sambos sambogendom, där värdet av egendomen delas lika mellan er. I det fall du och din blivande sambo gifter er framgår det enligt lag att kvarlåtenskapen tillfaller den efterlevande maken. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt eller vänta tills dess att den efterlevande maken avlider. Genom ett testamente kan du dock ändra på detta och ange att ditt barn ska ärva allt. Till denna möjlighet finns emellertid en begränsning till förmån för den efterlevande maken, som innebär att den efterlevande maken har rätt att få egendom till ett så stort värde som motsvarar fyra prisbasbelopp. Bortsett från begränsningen kan du testamentera allt till ditt barn och skulle ditt barn inte få ut sin arvslott på grund av basbeloppsregeln har ditt barn rätt till efterarv när den efterlevande maken avlider.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2835)
2021-05-05 Går det att göra sin efterlevande make arvslös?
2021-05-03 Kan ett gåvobrev ersättas med ett testamente?
2021-04-30 Kan äktenskapsförord ändra testamente?
2021-04-30 Orubbat bo som sambo

Alla besvarade frågor (92074)