Vad ärver min sambors barn?

2019-11-27 i Sambo
FRÅGA
Hej!Jag har inga barn, men har två särkullbarn som är min sambos barn. Om jag ärver ett hus efter mina föräldrar, kan särkullbarnen ärva det då jag går bort? Och även min övriga egendom/andel?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arvsrätt finns i Ärvdabalken (ÄB) och regler för sambor finns i Sambolagen (SamboL).

Sambor ärver inte varandra

Jag tolkar din fråga som att ni inte är gifta. Sambor har ingen arvsrätt i svensk lagstiftning. Det innebär att ni som sambor inte ärver varandra. Inte heller ärver din sambors barn efter dig, eftersom det endast är bröstarvingar som har lagstadgad rätt till arv (2 kap. 1 § ÄB).

Vem ärver efter dig vid din bortgång enligt arvsreglerna?

Finns det inget testamente till förmån för din sambo, så gäller den legala arvsordningen (2 kap. ÄB). Den legala arvsordningen är barn, barnbarn, syskon och föräldrar. Eftersom du inte har några barn, skulle i ditt fall dina föräldrar ärva, och skulle dem inte vara vid liv, så fördelas arvet till syskon. Finns det inga syskon vid liv så fördelas det till syskonbarn.

Testamente går före arvsreglerna

Vill du att din sambo ska ärva dig, så kan du upprätta ett testamente. Testamentet går före de lagstadgade reglerna. Eftersom du inte har några bröstarvingar, så kommer testamentet gälla i sin helhet vad avser ditt arv.

Sammanfattningsvis kan du upprätta ett testamente för att reglera ditt arv. Där kan du fördela dina tillgångar hur du vill, t.ex. till din sambo och din sambors barn. Upprättar du inget testamente så kommer din kvarvarande egendom att tillfalla närmast levande släkting enligt den legala arvsordningen.

Jag hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ayub Akbari
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (442)
2020-06-30 Hur fördelas arv när det finns vuxna barn, sambo och omyndigt barn?
2020-06-30 Vad händer när den ena sambon avlider?
2020-06-27 Kan min sambo eller hans barn få del av arvet efter min far om något händer mig?
2020-06-21 Vad händer med hus när sambo avlider?

Alla besvarade frågor (81795)