Ärver min pappas nya fru det som tillhörde min mamma?

Min mamma gick bort för två år sedan. Pappa bor kvar i deras gemensamma hus, har deras gemensamma bil osv. Pappa är nu förlovad med en ny kvinna. Om/när de gifter sig, har den nya kvinnan då rätt till halva pappas egendom och ekonomiska tillgångar?

Om hon i sin tur går bort, ärver hon då honom? (Trots att hälften egentligen tillhörde min mamma?).

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som barn är du närmast arvinge efter dina föräldrar. Det kallas bröstarvinge. Barnen ärver med lika delar efter sina föräldrar, se 2 kap 1 § ärvdabalken. Det innebär att du ärver efter din mammas bortgång såväl som din pappas bortgång. Då föräldrarna är gifta får dock den efterlevande maken företräde till din del av arvet. I ditt fall ärver alltså din pappa din mammas tillgångar med fri förfoganderätt, se 3 kap 1 § ärvdabalken. Det innebär att den kvarlåtenskap som du skulle få efter din mamma först går till din pappa. Han kan spendera tillgångarna som han vill. Han kan sälja bilen och huset om han vill. Dock kan han inte ge bort den del som du skulle få i gåva, se 3 kap 3 § ärvdabalken.

Kvotdel

Eftersom ditt arv efter din mamma först går till din pappa med fri förfogande rätt, räknas din del av arvet efter din mamma ut med hjälp av kvotdelar, se 3 kap 2 § ärvdabalken. På det sättet går det att veta vad du först ska få efter din mamma, och sedan efter din pappa.

Omgift

Om din pappa gifter om sig med den nya kvinnan är grundregeln att makar ärver varandra. Du är i det här fallet ett särkullsbarn, det vill säga ett barn från ett tidigare äktenskap. Då har du rätt att få din del av arvet efter din pappa direkt, före den nya makan, se 3 kap 1 § ärvdabalken. Vid det tillfället får du även ut delen efter din mamma.

Laglott

Din pappa skulle kunna testamentera hela sin kvarlåtenskap efter honom till den nya kvinnan. Då har du dock rätt till din laglott. Vad som menas med laglott är att oavsett om din pappa väljer att testamentera arvet till någon annan har du rätt till minst hälften av den del du skulle ärvt om inget testamente fanns, se 7 kap 1 § ärvdabalken.

Sammanfattning

Du är bröstarvinge efter dina föräldrar, vilket innebär att du ärver efter dina föräldrar var för sig. Arvet delar du lika med eventuella syskon. Efter din mammas bortgång går din del av arvet först till din pappa med fri förfoganderätt. Om din pappa gifter om sig, och avlider senare får du hela arvet efter både din mamma och din pappa direkt eftersom du då är ett särkullsbarn. Den nya kvinnan kan endast få en del av arvet om din pappa testamenterar kvarlåtenskapen till henne. Dock har du rätt till minst hälften av det du skulle ärvt efter honom. Din pappa kan inte testamentera bort arvet efter din mamma. Om du vill ha ytterligare hjälp med arvsfrågor eller testamente är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline.

Vänligen,

Björn LotoftRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”