Ärver min morbror när hans brors hustru avlidit?

Min morbrors bror avled f ett antal år sedan. De var utan barn och hustrun fick sitta i orubbat bo. Vad händer när hon avlider? Ärver min morbror en del av henne då? Eller är det bara hennes syskon?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör efterarv och vilka som har rätt till det. Bestämmelser om efterarv och arv finns i Ärvdabalken (ÄB). Jag tolkar frågan som att du vill veta om din morbror ärver något av hans brors hustrur när hon dör. Din morbrors bror har redan avlidit och hustrun ärvde allt.

Efterarv innebär att visa arvingar från den första avlidna maken/makan, här din morbrors bror, har rätt till arv från den första avlidne. Men att arvet fördelas när den efterlevande maken/makan dör (3 kap. 2 § ÄB).

Personerna som är berättigande till efterarv är personer som infaller i första och andra arvsklassen. Vilket är barn, barnbarn osv. till den avlidne (första arvsklassen), eller föräldrar, syskon och syskonbarn till den avliden (andra arvsklassen) (3 kap. 2 § och 2 kap. 1 och 2 § ÄB).

Vilket innebär att din morbror har rätt till efterarv av hans bror. Din morbror kommer därför ärva en del av den egendom som finns när hustrun avlider (3 kap. 2 § ÄB). Han kommer få ut arvet först, hur stor del han får är svårt att säga eftersom det beror på hur mycket kvarlåtenskap som din morbrors bror hade från början.

Efter att din morbror, samt eventuella andra arvsberättigade för din morbrors bror, har fått ut sin del av arvet från din morbrors bror ska arvet fördelas på hustruns arvingar. Hennes syskon kommer då att ärva resterande kvarlåtenskap/egendom som finns (2 kap. 2 § ÄB och 3 kap. 2 § ÄB).

För att besvara din fråga, så kommer din morbror troligtvis att ärva en del, resterande del kommer att tillfalla hustruns arvingar.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är det bara att återkomma!

Sofia WedinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000