Ärver man skulder?

Min far dog i corona. Han ägde en bil som försvann i Ryssland och har lån på bilen, är jag som arvingen betalningsskyldig till banken ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Man kan inte ärva skulder enligt svensk lag, däremot ska den avlidnes skulder betalas innan arvet fördelas. Skulderna ska betalas med tillgångar ur dödsboet, de kvarvarande tillgångarna fördelas sedan mellan dödsbodelägarna. Det händer att dödsbodelägare får brev från företag som den avlidne har skulder hos men dessa behöver alltså inte betalas av arvingarna utan tillgångar ur dödsboet ska användas.

Om tillgångarna redan fördelats innan dödsboets skulder betalats blir dödsbodelägarna återbetalningsskyldiga till dödsboet. Om ni är flera ska ni solidariskt lämna tillbaka så mycket att skulden täcks.

Om din fars skulder skulle överstiga de tillgångar som nu tillhör dödsboet så blir du inte heller betalningsskyldig för dessa utan de skulderna avskrivs.

Hoppas det var svar på din fråga!

Sanna ParkanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning