Ärver man skulder?

FRÅGA
Min far dog i corona. Han ägde en bil som försvann i Ryssland och har lån på bilen, är jag som arvingen betalningsskyldig till banken ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Man kan inte ärva skulder enligt svensk lag, däremot ska den avlidnes skulder betalas innan arvet fördelas. Skulderna ska betalas med tillgångar ur dödsboet, de kvarvarande tillgångarna fördelas sedan mellan dödsbodelägarna. Det händer att dödsbodelägare får brev från företag som den avlidne har skulder hos men dessa behöver alltså inte betalas av arvingarna utan tillgångar ur dödsboet ska användas.

Om tillgångarna redan fördelats innan dödsboets skulder betalats blir dödsbodelägarna återbetalningsskyldiga till dödsboet. Om ni är flera ska ni solidariskt lämna tillbaka så mycket att skulden täcks.

Om din fars skulder skulle överstiga de tillgångar som nu tillhör dödsboet så blir du inte heller betalningsskyldig för dessa utan de skulderna avskrivs.

Hoppas det var svar på din fråga!

Sanna Parkan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (908)
2021-04-11 Ska en kapitalförsäkring gå till förmånstagaren utan att först täcka dödsboets skulder?
2021-04-09 Fördelning av kvarlåtenskap
2021-04-06 Bodelning och arvskifte vid makes frånfälle
2021-03-29 Thailändsk arvsrätt

Alla besvarade frågor (91196)