Ärver man sin sambo?

Ärver jag min sambo? Vi har varit gifta, men tog ut skillsmässa. Vi flyttade ihop igen efter ett par år och nu bor vi tillsammans och är skrivna på samma adress sedan 10 år tillbaka. Vi har två barn tillsammans.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett samboförhållande upphör om samborna eller någon av dem ingår äktenskap, om samborna flyttar isär eller om någon av samborna avlider (2 § sambolagen). Närmaste arvingar är arvlåtarens barn (2 kap. 1 § ärvdabalken). Om arvlåtaren var gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ärvdabalken). Som gift hade du ärvt din man, men efter er skilsmässa räknas ni som sambos och som sambo har du ingen arvsrätt. Det är era gemensamma barn som kommer att ärva sin pappa/din sambo.

Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen har förvärvats för gemensam användning och inte är egendom som t ex är förvärvats genom ett testamente med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda (3-4 § sambolagen). Du kan ha rätt till en del i den bostad och bohag ni delar, men det beror på om den utgör samboegendom eller inte.

För att säkra att du ärver din sambo och din sambo dig kan ni upprätta ett testamente. Behöver ni hjälp med att upprätta ett testamente rekommenderar jag att ni bokar tid hos en av våra jurister. Ni kan boka tid direkt på http://www.lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Lenita PetterssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning