Ärver man sin makes enskilda egendom?

2017-09-08 i Enskild egendom
FRÅGA
Hej!Om man har skrivit ett äktenskapsförord att all egendom liksom all avkastning skall vara vars och ens enskilda egendom och att den andre inte har giftorätt, innebär det att makarna inte ärver varandra?VänligenEva Johansson
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om en person är gift när den avlider ska personens make eller maka ärva de kvarvarande tillgångarna, 3:1 Ärvdabalk (1958:637)(ÄB). Ett äktenskapsförord påverkar inte arvsrätten för den efterlevande maken. Den efterlevande maken kommer att ärva all egendom, inklusive den enskilda. Den efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt. Det innebär att maken får göra vad hen vill med tillgångarna förutom att testamentera bort dem.

Om man inte vill att maken ska ärva enskild egendom måste detta framgå av ett testamente. Ett testamente ska upprättas i skrift och undertecknas av testator. När testator skriver under handlingen ska två vittnen närvara. Vittnena ska också underteckna handlingen, 10:1 ÄB.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malin Brännström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (406)
2021-05-23 Avtal om enskild egendoms giltighet gentemot särskullsbarn
2021-04-30 Kan jag skydda barnens arv från dennes partner?
2021-04-29 Vad räknas som giftorättsgods respektive enskild egendom?
2021-04-26 Kan makar göra egendom till enskild egendom genom villkor i gåvobrev?

Alla besvarade frågor (93079)