Ärver man när ens släktings efterlevande make går bort?

Hej! Jag har en syster som är gift (med min svåger) Ingen av dem har barn. Min svåger har en bror och min syster har bara mig som syskon. Jag undrar när någon av dem dör så ärver ju den som fortfarande lever eftersom de är gifta. Men när nästa dör ärver då bara jag om det min syster som dör sist eller ärver enbart min svågers bror om min svåger dör sist? 

Lawline svarar

Hej! Tack för att du kommer till Lawline med din fråga!

Lagrum:

Din fråga gäller efterarvsrätt. Detta regleras i Ärvdabalken (1958:637) (ÄB)

Jag kommer tolka din fråga som att du och din svågers bror är de enda släktingarna till din syster och hennes svåger som är vid liv.

Efterarvsrätt:

Som du redan har förklarat ska en efterlevande make/maka ärva den bortgångne när hen dör. (se 3:1 ÄB). Detta suddar dock inte ut den legala arvsrätten hos den som gått bort. Istället får den bortgångnes bröstarvingar (första arvsklassen, se 2:1 ÄB), eller den bortgångnes föräldrar, syskon eller syskons avkomlingar (andra arvsklassen, se 2:2 ÄB) rätt till sin del av den först avlidna maken/makans arv när den efterlevande maken/makan går bort (se 3:2 ÄB). Arvet utgår från en kvotdel som beräknats genom att dividera vad den efterlevande maken ärvde av den bortgångne med den efterlevande makens totala egendom efter arvet: Det är alltså något som varierar från fall till fall.

Ditt fall:

Om det är så att din syster dör först så kommer du vara berättigad till din del av hennes arv när hennes svåger går bort, detta oavsett om hen gifter om sig eller bli sambo med någon annan (se 3:6 och 3:7 ÄB). Om din svåger dör först kommer hens bror att vara berättigad till sin del av din svågers arv när din syster går bort. Detta svaret utgår från att endast du och din svågers bror är dem släktingar som är vid liv.

Arvsrätt kan vara krångligt, men jag hoppas du har fått svar på din fråga! Har du flera frågor är du mer än välkommen att vända dig till Lawline igen! Vill du få svar snabbare kan du ställa en expressfråga!


Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000