Ärver man lån till en fastighet?

Enl testamentet skulle hen ärva fastighet, men fick även ett fastighetslån med på köpet. Är det verkligen rätt att man ärver en skuld?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring arv finner vi i ärvdabalken (ÄB).

Huvudregeln

Huvudregeln enligt svensk rätt är att man inte ärver den avlidnes skulder. Regler om den dödes skulder finns i 21 kapitlet ärvdabalken. När en person avlider bildas ett dödsbo, som blir en egen självständig juridisk person. I dödsboet ingår den avlidens tillgångar och skulder (18 kapitlet Ärvdabalken). Ärver man däremot en fastighet till vilken skulder är kopplade, löses skulderna först och främst mot tillgångarna i dödsboet, oftast mot själva fastigheten.

En bouppteckning där den avlidnes tillgångar och skulder sammanställs kommer att göras inom tre månader från dödsfallet (20 kap 1 § ÄB). Skulder kommer så gott som det går att täckas med de tillgångar som finns i dödsboet. Är skulderna större än tillgångarna så kan man istället försätta dödsboet i konkurs. Det kan innebära att er hen inte ärver någonting överhuvudtaget, men att hen däremot inte behöver överta något lån.

Risken finns alltså att dödsboet kommer att behöva sälja huset för att täcka de lån som finns på det. För att få behålla huset så kan hen ansöka om att få ta över betalningsansvaret för lånen. För att göra det så måste ni ta kontakt med banken som utfärdade lånet för att se om ni kan skriva över det på hen.

Svar på din fråga

Nej, som huvudregel ärver man inte skulder och därmed fastighetslån.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”