Ärver man en förälder trots ingen kontakt?

2020-09-21 i Laglott
FRÅGA
https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1Jag föddes för 60 år sedan och har inte träffat min far, dock har han erkänt faderskapet och betalat underhåll. Hade jag ingen rätt att bli kontaktad när han dog och ärva något?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vem som ansvarar över att kontakta anhöriga till en avliden och om du har rätt att ärva din far trots att ni inte har haft någon kontakt.

Kontakt efter dödsfall
När en person dör övergår alla ägodelar, avtal och skulder till ett så kallat dödsbo. I samband med att din far gick bort blev du dödsbodelägare till hans dödsbo. Det framgår inte av din fråga om din far var gift, sambo, eller hade andra barn. Men, om så var fallet är partnern och övriga barn också dödsbodelägare. Det är vanligen dödsbodelägarna som ska kontakta dig.

Ärver man en förälder trots ingen kontakt?
Bestämmelser om arvsrätt regleras i Ärvdabalken [ÄB].

Som bröstarvinge tillhör du den första arvsklassen och det är du som i första hand ska ärva efter din far, 2:1 ÄB. Enligt 7:1 ÄB har bröstarvingar en lagstadgad rätt till laglott, dvs. rätt att ärva hälften av sin arvslott. Genom denna bestämmelse anses att bröstarvinge fått skydd för åtminstone hälften av vad bröstarvingen skulle ha rätt till enligt lag. Med detta sagt har du som bröstarvinge alltid rätt till din laglott. Detta gäller trots att du inte haft någon kontakt med din far.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.
Vänligen,

Sazan Anwar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (836)
2021-06-11 Går det att göra ett barnbarn arvslös?
2021-06-10 Förstärkt laglottsskydd gåva
2021-06-09 Kan man testamentera två olika tomter till vardera barn?
2021-06-09 När används det förstärkta laglottsskyddet i 7 kap. 4 § ärvdabalken?

Alla besvarade frågor (93065)