Ärver maken hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt om paret inte har några barn?

FRÅGA
Jag har en syster vars make är livet ,de har inga inga barn. Min syster köpte vårt föräldrahem och är skriven för detsamma.Köpet av fastigheten skedde före äktenskapets ingående. Något testamente är inte upprättat.Om min syster avlider först .Ärver maken hela kvarlåtenskapen med full förfogande rätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Svaret på din fråga regleras i ärvdabalken (1958:637), ÄB.

Skulle din syster dö först så ärver den efterlevande maken kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § 1 st ÄB). Fri förfoganderätt innebär att man kan förfoga över egendom t.ex. genom att sälja det, men inte testamentera bort eller skänka bort stora delar av egendomen. Detta beror på att arvet efter den först avlidne maken ska fördelas till dennes arvingar när även den som ärvt med fri förfoganderätt gått bort (3 kap. 2 § 1 st. ÄB). Alternativet till att ärva med fri förfoganderätt är att ärva med full äganderätt vilket skiljer sig på det sättet att man även får testamentera och skänka bort egendomen.

När din systers make sedan går bort har arvingar rätt till kvarlåtenskapen i form av efterarv (3 kap. 2 § 1 st. ÄB). I denna situation har inte paret några barn, det betyder att det först är föräldrarna till arvlåtaren som har rätt till arvet. Om föräldrarna är vid liv har de rätt till hälften var, innan något syskon får ärva. Det är alltså först om arvlåtarens föräldrar inte lever som syskon har arvsrätt (2 kap. 2 § ÄB). Arvet ska fördelas lika mellan syskonen.

Sammanfattningsvis är svaret i din situation att din systers make skulle ärva hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt och att du som syskon skulle ha rätt till efterarv först om parets föräldrar gått bort.

Med vänliga hälsningar,

Sohail Niknejad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (910)
2021-04-21 Kan en efterlevnadspension utmätas för arvtagarens skulder?
2021-04-20 Har syskonbarn till en avliden rätt att veta vad kvarlåtenskapen består i?
2021-04-11 Ska en kapitalförsäkring gå till förmånstagaren utan att först täcka dödsboets skulder?
2021-04-09 Fördelning av kvarlåtenskap

Alla besvarade frågor (91415)