Ärver make ett borgensåtagande?

Ärver maka borgensåtagande av avliden bolagsägare?

Jag driver ett aktiebolag som är skuldsatt och där jag har gått i personlig borgen för skulderna. Om jag avlider så kommer bolaget sannolikt försättas i konkurs och skulderna kommer inte kunna betalas. Kommer då min maka att ärva detta personliga borgensåtagandet och krävas på betalning?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Varje make svarar för sina egna skulder vilket innebär att din maka inte kan ärva ditt borgensåtagande enligt 1 kap. 3 § äktenskapsbalken. Istället har bolagets borgenärer rätt att få ut egendom motsvarande värdet på skulden ur din kvarlåtenskap som återstår efter en bodelning, vilket framgår av 21 kap. ärvdabalken. Täcks inte skulderna kommer dina borgenärer inte få någon ytterligare utdelning och skulden upphör.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Oskar JohanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”