Ärver make egendom som gjorts enskild genom äktenskapsförord?

Min man har inga barn men syskon. Jag har barn. I vårt testamente står det att jag ärver all hans kvarlåtenskap med full äganderätt. För att skydda honom / mig har vi ett äktenskapsförord att den andre maken ej äger giftorätt i vår enskilda egendom. Inte så konstigt om jag dör men vi började undra om han dör före mig, ärver jag hans enskilda egendom eller hans syskon??

Mvh från två som det dyker upp nya frågor hos allt som oftast

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arv mellan makar regleras i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

I din fråga beskriver du att ni har ett äktenskapsförord om enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB reglerar hur egendom blir enskild egendom). För det din make skulle dö före dig sker en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Beroende hur ni har utformat äktenskapsförordet är det möjligt att bodelning inte sker, t.ex. om ni endast har egendom som utgör enskild sådan (9 kap. 1 § 1 stycket 1 meningen ÄktB).

Det finns en felaktig uppfattning om att ett äktenskapsförord om enskild egendom skulle undanta efterlevande makes rätt till arv. Betydelsen av en föreskrift om att makes respektive egendom ska utgöra enskild egendom innebär endast att sådan egendom undantas från bodelningen vid skilsmässa eller den ena makens frånfälle (läs om enskild egendom här). För att make inte ska få ärva enskild egendom måste detta framgå av ett testamente.

När det finns giftorättsgods ska en bodelning mellan den efterlevande maken och dödsboet ske innan arvskiftet. Detta innebär att den enskilda egendomen inte ingår i bodelningen mellan den avlidnes dödsbo och den efterlevande maken. Den enskilda egendomen går dock i arv till den efterlevande maken då makar har arvsrätt efter varandra (3 kap. 1 § 1 stycket 1 meningen ÄB). Eftersom ni har upprättat ett testamente där det framgår att du ärver all din makes kvarlåtenskap med full äganderätt, kommer du att ärva hans enskilda egendom med full äganderätt. Hans syskon kommer därmed inte att ärva din man. Att du ärver med full äganderätt innebär att du fritt kan disponera över egendomen, inklusive testamentera bort den eller sälja den (läs om full äganderätt här).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda BlombergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000