Ärver jag min sambos bolag?

Vi är sambo. Min sambo har ett fastighetsbolag han äger till 100%. Om han gör mig till 50% ägare, tillfaller då hälften av bolagets fastigheter mig om han avlider? Han har 2 barn sedan tidigare. 

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


I svensk rätt ärver inte sambor varandra. Det är endast makar och släktingar i rakt uppåt- och nedåtstigande led som har arvsrätt. Det framkommer av 2 kap Ärvdabalken (ÄB).

Om han skulle vilja att du ärver halva hans bolag om han skulle gå bort förutsätter det att han har upprättat ett testamente där detta framkommer. I annat fall kommer hans barn att ärva honom i första hand - om ni inte skulle gifta er. 

Så svaret på din fråga är Nej! Du kommer inte att ärva din sambo. För att det ska kunna ske måste han upprätta ett testamente som ger dig rätt till arv, eller så måste ni gifta er. 


Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning