FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTÖvrigt13/06/2022

Ärver jag min fars skulder?

Om min far dör, utan fru eller sambo, ärver jag hans skulder?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline.

Det korta och enkla svaret på din fråga är nej. Enligt svensk rätt ärver man inte skulder över huvud taget, utan endast tillgångar kan gå i arv. De eventuella skulder som din far lämnar efter sig ska dock (så långt det går) betalas av med tillgångar ur hans kvarlåtenskap innan detta ärvs av dig (21 kap. 1 och 4 § Ärvdabalken).

Återkom gärna om du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,

Ludwig KarlssonRådgivare