Ärver jag min far om det visar sig att han inte är min biologiska far?

Min far som står registrerad som min far hos Skatteverket sedan jag föddes (under 1970-talet) är inte min biologiska far. Vi vill bägge att han ska stå kvar som min far. Men om/när han avlider, ärver jag honom då? Och om någon skulle motsätta sig att jag inte är biologiskt barn. Blir det problem då eller styr den registrerade delen hos Skatteverket detta?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Din fråga regleras i lite olika delar av lagstiftningen och framkommer framför allt genom tolkning av lagens bestämmelser. 


Bestämmelserna om faderskap i ditt fall

När det gäller faderskap följer det av presumtionen i föräldrabalken att om modern vid barnets födsel är gift med en man ska denne anses vara barnets far (1 kap 1§ FB). I teori är det alltså möjligt att en icke biologisk far kan vara far i juridisk mening till ett icke biologiskt barn. När mannen så i en sådan situation går bort kommer du att klassas som din fars barn i juridisk mening och därmed ärva. 

Att observera är dock att bestämmelserna i 3 kap föräldrabalken som gör det möjligt att häva ett faderskap kan aktualiseras om vissa förutsättningar är uppfyllda (3 kap 1-2 § FB). 


Bestämmelserna om arv

Av bestämmelserna i ärvdabalken följer det att närmaste arvingar pga av släktskap är arvlåtarens avkomlingar (bröstarvingar) och att dessa tar lika lott (2 kap 1§ ÄrvB). 


Sammanfattningsvis

I ditt fall finns det ingen direkt vägledning genom rättspraxis eller specifikt lagrum som rör er situationen. Rent juridiskt kommer din far genom en registrering hos skatteverket klassas som din far men när det så kommer till arvet kan det bli problem eftersom bestämmelserna om arv tydligt pekar ut släktskap. Skulle så en närmare undersökning göras eller att någon motsätter sig faderskapet är det inte med säkerhet att du kommer ärva din juridiskt registrerade far när han nu inte är din biologiska far. Att observera är att detta förutsätter att du inte blivit adopterad! Har en adoption ägt rum anses den som adopterats som adoptivförälderns barn och därmed klassas du i sådant fall som bröstarvinge (4 kap 21§ FB).


Vad du bör göra i din situation

Jag rekommenderar för det första att ni hör av er till skatteverket för att diskutera er situation. 


Eftersom du frågar om eventuell problem som kan uppkomma ifall någon skulle motsätta sig faderskapet rekommenderar jag för det andra att ni försöker genomföra en adoption. Det förutsätter att skatteverket ger klartecken för att genomföra en adoption trots att du står registrerad som barn till din icke biologiska far.  

En ansökan om adoption bör innehålla förljande som följer av Sveriges domstolar enligt följande: https://www.domstol.se/amnen/familj/adoption/ansok-om-adoption-inom-sverige/


Skulle skatteverket så säga att det inte är möjligt att göra en adoption eftersom du har en registrerad far får det framgå som att din registrerade far även är din far i ärvdabalkens mening trots att han inte är din biologiska far. En tolkning av bestämmelserna om arv om den situationen uppkommer är så att du ska betraktas som bröstarvinge och inga problem kommer ske med arvet om då inte bestämmelserna i 3 kap 1-2 § Föräldrabalken kan tillämpas, vilket i situation inte verkar troligt. 


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Uppkommer frågor som följd av mitt svar tveka inte att ställa en nya fråga eller följdfrågor!


Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning