Ärver jag ingenting från min pappa?

2020-08-24 i Testamente
FRÅGA
Min pappa har dött. Pappa hade sambo. Hon lever. Dem hade upprättat testamente. Allt vad pappa äger ska tillfalla sambon. Jag får inte ens ett foto.Kan det stämma?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och testamente finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Vem ärver?

Enligt den legala arvsordningen är ens barn de närmaste arvingarna och är de som har rätt att ärva när man avlider (2 kap. 1 § ÄB). Detta kan i viss mån ändras genom att man upprättar ett testamente. I testamentet kan man föreskriva hur man vill att ens kvarlåtenskap fördelas när man avlider. Förutsatt att testamentet är giltigt och upprättat på korrekt sätt tillämpas testamentet framför den legala arvsordningen.

Det finns dock ett undantag till testamentsfriheten. I Sverige får man inte göra sina barn arvslösa. Om man har barn har man istället en begränsad testamentsrätt som innebär att man endast lagligen kan testamentera bort hälften av sin egendom. Den andra hälften kallas för barnens laglott och kan inte testamenteras bort oavsett hur man skriver i sitt testamente (7 kap. 1 § ÄB).

Hur ska jag gå tillväga?

Som barn till din pappa har du rätt till att minst erhålla din laglott som arv från honom även om testamentet stadgar att du inte ska erhålla något. Eftersom testamentet inskränker din rätt till laglott måste du påkalla jämkning av testamentet för att utfå din laglott. Påkallande av jämkning av testamentet måste ske inom sex månader från det du blev delgiven testamentet. Om det går längre tid anses rätten till laglotten ha gått förlorad (7 kap. 3 § ÄB).

Du påkallar jämkning av testamentet genom att meddela testamentstagaren detta och motivera med att du som bröstarvinge (barn) till den avlidna har laglig rätt att erhålla din laglott. Ifall det skulle uppstå problem med att du ändå inte skulle få din laglott trots att du påkallat detta hos testamentstagaren kan man väcka talan i domstol.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2819)
2021-04-14 Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?
2021-04-09 Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?

Alla besvarade frågor (91191)