Ärver jag eller mina barn pengar från min mans sparkonto som fanns innan äktenskapet?

Min man har ett eget sparkonto med antal hundra tusen som fanns innan vi ingick äktenskap. Vi har båda barn från tidigare äktenskap men inga gemensamma. Om jag avlider före min make, kommer då mina barn ärva pengar från min makes sparkonto? Om min man avlider före mig kommer då jag ärva dessa pengar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Din fråga rör både arvsrätt, vilket regleras i Ärvdabalken (ÄB) men även egendomsförhållanden mellan makar vilket reglers i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad händer när någon av er dör?
Det första som kommer att ske när du eller din make dör är en bodelning. I bodelningen ska egendom som du och din make äger att räknas upp och värderas. Det är bara egendom som är giftorättsgods som ska ingå i själva bodelningen (1 kap. 1 § ÄktB, 9 kap. 1 § ÄktB och 10 kap. 1 och 3 § ÄktB). Giftorättsgodset/egendomen ska sedan hälften delas mellan dig och din make. Halva värdet av egendomen tillfaller sig och andra halvan din make (11 kap. 1 och 3 § ÄktB). Den delen som tillfaller dig/din make (plus eventuell egendom som inte ingår i bodelningen) blir din/din makes kvarlåtenskap och ska fördelas på arvingarna. En fråga blir alltså om pengarna ska ingå i bodelningen och hälften delas eller inte.

Ska pengarna ingå i bodelningen eller inte?
Bara egendom som är giftorättsgods ska ingå i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är egendom som inte är enskild egendom. Enskild egendom är egendom som du och din make har gjort till enskild genom exempelvis äktenskapsförord eller fått med förbehåll om att egendom är eran enskilda egendom (7 kap. 1 och 2 § ÄktB). Egendom som är enskild egendom ska alltså inte ingå i bodelningen utan tillfaller i sin helhet till den personen som äger egendomen.

Det framkommer inte i frågan om du eller din make har gjort pengarna till enskild egendom. Om pengarna är giftorättsgods ska pengarna ingå i bodelningen och du kommer då få rätten till halva summan av pengarna genom bodelningen. Om det skulle vara så att pengarna inte är giftorättsgods utan enskild egendom ska pengarna inte ingå i bodelningen och du har då inte rätt till halva värdet av pengarna i bodelningen. Pengarna ska då bara ingå i din makes kvarlåtenskap.

Jag antar, eftersom det inte står något, att pengarna är giftorättsgods och där med ska ingå i bodelningen. Du har då rätt till hälften av pengarna och hälften av pengarna kommer ingå i din kvarlåtenskap.

Ärver dina barn pengar från sparkontot om du dör?
Om man är gift föreligger det en regel som säger att den efterlevande maken/makan ärver framför gemensamma barn eller andra arvingar i arvsordningen (3 kap. 1 § ÄB). Den efterlevande maken/makan ärver dock bara framför gemensamma barn. Särkullbarn, barn från tidigare äktenskap, har dock rätt att få ut sitt arv direkt, och din makes rätt att ärva dig får stiga åt sidan.

Dina barn kommer då att ärva din kvarlåtenskap (2 kap. 1 § ÄB). I kvarlåtenskapen ingår hälften av din makes sparpengar eftersom du får dessa pengar i bodelningen. Dina barn kommer då att ärva hälften av pengarna eftersom de ingå i din kvarlåtenskap. Den delen av pengarna som du får i bodelnigen. Dina barn kommer således få pengar från din makes sparkonto.

Ärver du om din make dör först?
Om din make dör först, som också har särkullbarn, har hans barn, så som dina, rätt att ta ut sitt arv direkt. Det innebär att de kommer ärva hela din makes kvarlåtenskap. Du kommer således inte att ärva din make (3 kap. 1 § ÄB).

Dock som tidigare nämnt sker en bodelning där du får hälften av pengarna på sparkontot, eller värdet av dessa pengar. Halva värdet av pengarna tillfaller dig i bodelningen. Andra halvan kommer ingå i din makes kvarlåtenskap som tillfaller hans bröstarvingar, hans barn från tidigare äktenskap.

Sammanfattning
Om pengarna är giftorättsgods ska pengarna ingå i bodelningen. Du kommer då få halva värdet på sparpengarna. Dessa kommer att ingå i din kvarlåtenskap. Eftersom dina barn är särkullbarn kommer dina barn få ta ut sitt arv direkt och ärver då hela din kvarlåtenskap, där pengarna ingår.

Om din make dör först kommer hans kvarlåtenskap tillfalla hans barn, eftersom de också är särkullbarn och då också har rätt att få ut sitt arv direkt. Du ärver då inte din makes del av pengarna. Pengarna ingår dock i bodelningen och därför kommer hälften av pengarna tillfalla dig genom bodelningen, men du ärver inget.

Skulle pengarna vara enskild egendom kommer pengarna inte ingå i bodelningen och då inte heller din kvarlåtenskap. Pengarna skulle då bara ingå i din makes kvarlåtenskap, som kommer att tillfalla din makes barn om han dör först. Du skulle då inte heller få något av dessa pengar. Om du dog först kommer inte dina barn heller att få något av pengarna eftersom pengarna då inte ingår i din kvarlåtenskap.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia WedinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning