Ärver jag allt från min förälder och behövs fullmakt vid dödsbon?

2019-07-21 i Arvsskifte
FRÅGA
Min pappa gick nyligen bort. Han var gift med en ny kvinna som aldrig accepterat mig. De hade inga gemensamma barn. Jag är hans enda dotter, särkullsbarn. Det finns inga testamenten eller äktenskapsförord mellan dem. Min fråga är; ärver jag allt från min pappa eller ärver frun någon del också? De äger ett hus 50/50 värderat till ca 4 miljon. Jag kommer kräva min del direkt, men vad är min del? Min pappa hade en del aktier i ett företag också, vad händer med dom? Undrar också hur olika livförsäkringar delas upp mellan mig och frun (om han inte angett någon arvstagare). Jag har också på ryktesvägen fått veta att hon börjat sälja av lösöre från dödsboet. Jag har förstått att hon egentligen ska ha en fullmakt från mig för att få sälja, och att pengarna ska in i dödsboet? Vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Jag kommer att dela upp mitt svar i två, dels gällande arvet och dels vad som gäller kring dödsbon. Regler gällande detta finns i ärvdabalken (ÄB), jag kommer även att ta upp regler från försäkringsavtalslagen (FAL) och äktenskapsbalken (ÄktB).

Arv

Det som händer då din pappa gått bort är att en bodelning ska göras där all egendom (giftorättsgods) som din pappa och hans fru ägt delas lika på. Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom. Vad som utgörs som enskild egendom kan vara reglerat i exempelvis äktenskapsförord eller testamente och utesluts alltså från bodelningen. Hälften av vad de ägde tillkommer din pappas dödsbo och det är detta som du kommer att ärva som särkullbarn.

Vad gäller aktier så är avkastningen av dessa giftorättsgods och ska alltså ingå i bodelningen. Livförsäkringarna är beroende på vilken typ det rör sig om, alltså om det finns någon förmånstagare. Huvudregeln vid sådana livförsäkringar är att ett utfallande försäkringsbelopp inte ska ingå i den avlidnas kvarlåtenskap. (14 kap 7 § FAL). Förmånstagaren ska få försäkringsbeloppet direkt utan att det påverkar dödsboets övriga tillgångar. Om däremot förmånstagaren är arvingar, räknas beloppet in i bodelningen och därefter delas det ut vid arvsskiftet (10 kap 1 § ÄktB). Således bör du ta reda på om det är du som arvinge eller någon annan (din pappas fru exempelvis) som är förmånstagare för livförsäkringen.

Din pappas fru ärver alltså inget från din pappa trots att de var gifta, med undantag för ett värde motsvarande fyra gånger det prisbasbelopp som gäller för tiden vid dödsfallet. År 2019 ligger detta på 46 500 kr. Dock inkluderas i det värdet vad den efterlevande maken fått genom bodelningen och den efterlevande makens enskilda egendom (3 kap 1 § st 2 ÄB).

Dödsbo

Huvudregeln för dödsbon är att alla dödsbodelägare tillsammans förvaltar över dödsboet (18 kap 1 § ÄB). Dödsbodelägare är de som har rätt till arv eller bodelning i det aktuella dödsboet. Den som väljs ut att sköta dödsboet behöver ha en skriftlig fullmakt som alla dödsbodelägare skriver under. Kommer inte dödsbodelägarna överens om hur dödsboet ska skötas eller hur arvet ska fördelas, kan tingsrätten utse en utomstående boutredningsman.

Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Melinda Roos
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll