Ärver fastighet- skyldighet att amortera på lån?

2017-01-17 i Arvsskifte
FRÅGA
Ärver min sambos hus med fri förfoganderätt (särkullebarn finns, inga gem barn).Min sambo har lån på 1,2 milj. Ska jag då "ta över" lånet etersom jag har huset? Vad händer med lånet när jag går bort efterhonom? Är jag betalningsskyldig för lånet då? Jag äger ju inte huset.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att ärva något med "fri förfoganderätt", innebär i princip att äga det. Du får fritt förfoga över det, dvs till och med sälja huset och spendera alla pengar du får in vid försäljningen. Det enda du inte får göra om du inte har full äganderätt är att testamentera bort huset, se Brattström och Singer, Rätt arv s 104. I princip äger du alltså huset.

Det går som huvudregel inte att ärva skulder enligt svensk rätt. Vid ett dödsfall skrivs personens skulder helt enkelt av till den del personen inte har kvarlåtenskap som täcker skulderna.

Däremot är det så att när det kommer till lån till fastighetsköp är det snarare regel än undantag att lånet är behäftat med säkerhet (pant) i just själva fastigheten. Dvs när du nu ärver fastigheten så tar du över den i det tillstånd den var i vid din sambos bortgång, med de lån som fastigheten då var behäftad med. Det lär ju finnas ett övervärde i fastigheten (eftersom det är ett arv), vilket gör att du ändå vid en försäljning skulle "gå plus".

Om det är fråga om ett lån som inte är kopplat till fastigheten så lär du inte ens få ärva fastigheten, eftersom den avlidnes samtliga egendom tas om hand för att först och främst betala dennes skulder. Det som eventuellt blir över efter skuldtäckningen är det som delas ut som arv.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?