Ärver ett utomäktenskapligt barn född före 1970 sin far?

FRÅGA
Har kollat på er sida på ett svar om arvsrätt föt utomäktenskapliga barn, men är inte säker på om jag fattade svaret rätt. Ärver ett utomäktenskapligt barn född före 1970 sin far? Fadern har erkänt faderskapet och lever fortfarande.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar frågan vill du veta om ett utomäktenskapligt barn född före 1970 ärver sin far.

1970 ändrades arvsrätten så att den blev samma för både inomäktenskapliga barn och utomäktenskapliga barn. För att barn som är födda innan 1970 ska få ärva enligt de nya reglerna gäller det att barnet är ett trolovningsbarn, det vill säga att modern var förlovad till fadern när barnet föddes alternativt att fadern avlagt en arvsrättsförklaring. En arvsrättsförklaring innebär att fadern förklarar att det utomäktenskapliga barnet ska ärva honom på samma sätt som barn inom äktenskap.

Om ovanstående omständigheter inte är uppfyllda det vill säga, det är inte ett trolovningsbarn och ingen arvsrättsförklaring har skett kan barnet ärva sin far endast om:

en annan dödsbodelägare än barnet självt, en boutredningsman eller den som sitter i boet inom tre månader från dödsfallet fått kännedom om arvingenom bouppteckningen förrättas senare, senast vid bouppteckningen fått kännedom om arvingenen anteckning har gjorts om barnet i arvlåtarens personakt (hos församlingen) före arvfallet, eller registrerats i folkbokföringen för arvlåtaren eller hos den person från vilken arvingen härleder sin arvsrätt.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning

My Jansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (970)
2021-10-12 Fördelning av arv när giftorättsgodset är testamenterat till efterlevande hustru
2021-10-05 Kan vi ärver vår styvmamma om hon inte har några legala arvingar?
2021-09-30 Kan ni hjälpa mig med ett testamente?
2021-09-29 Är adopterade arvsberättigade?

Alla besvarade frågor (96494)