Ärver ett barn sin vårdnadshavare?

FRÅGA
ärver ett barn oss som vi är vårdnadshavare till?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I frågor om arv aktualiseras i första hand ärvdabalken (ÄB).

Utgångspunkten är att barn har rätt att ärva av sina föräldrar (2 kap. 1 § ÄB). Det som avses är biologiska barn och adopterade barn.

Är det inte fråga om ett biologiskt eller adopterat barn, utan exempelvis ett familjehemsplacerat barn, ärver den inte sina vårdnadshavare automatiskt. Däremot kan ett testamente upprättas som ser till att barnet får arvsrätt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen.

Vänliga hälsningar,

Frida Fahlgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (910)
2021-04-21 Kan en efterlevnadspension utmätas för arvtagarens skulder?
2021-04-20 Har syskonbarn till en avliden rätt att veta vad kvarlåtenskapen består i?
2021-04-11 Ska en kapitalförsäkring gå till förmånstagaren utan att först täcka dödsboets skulder?
2021-04-09 Fördelning av kvarlåtenskap

Alla besvarade frågor (91413)